2020.10.13 - 2020

2020.07.10 - ROK 2019

2020.07.10 - 2019

2020.07.10 - ROK 2019

2020.07.10 - ROK 2019

2020.07.10 - ROK 2018

2020.07.08 - ROK 2018

2020.07.08 - 2018

2020.07.08 - ROK 2018

2020.07.08 - Kultura

2020.05.11 - Zawiadomienie RDOŚ

2019.10.22 - Sołtysi kadencji 2019-2024

2019.10.22 - Członkowie Rad Sołeckich kadencji 2019-2024

2019.04.11 - INTERPELACJE

2019.04.10 - WYKAZ KĄPIELISK

2019.04.10 - GOSPODARKA KOMUNALNA

2019.04.09 - POCZĄTEK KADENCJI

2019.04.09 - KONIEC KADENCJI

2019.02.26 - KADENCJA 2018-2023

2018.12.15 - Geodezja i gospodarka przestrzenna

2018.12.15 - OBWIESZCZENIA I INFORMACJE

2018.12.15 - DOKUMENTY PLANISTYCZNE

2018.12.05 - KADENCJA 2018-2023

2018.11.28 - KADENCJA 2018-2023

2018.11.27 - Kadencja 2018-2023

2018.11.27 - KOMISJA REWIZYJNA

2018.11.27 - KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

2018.11.27 - KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH

2018.11.27 - KOMISJA INFRASTRUKTURY, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ROLNICTWA

2018.11.27 - KOMISJA BUDŻETOWO-GOSPODARCZA

2018.11.27 - Kadencja 2018-2023

2018.11.27 - Kadencja 2018-2023

2018.05.25 - Ochrona danych osobowych

2018.05.17 - Rok 2017

2018.05.11 - Rok 2017

2018.05.11 - Rok 2017

2018.05.11 - 2017

2018.05.11 - ROK 2017

2017.10.12 - ROK 2016

2017.10.10 - ROK 2016

2017.10.10 - 2016

2017.10.10 - Rok 2016

2017.10.10 - ROK 2016

2017.03.06 - Oświadczenia majątkowe

2016.11.08 - KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH

2016.11.08 - KOMISJA INFRASTRUKTURY, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ROLNICTWA

2016.11.08 - KOMISJA BUDŻETOWO-GOSPODARCZA

2016.11.08 - Komisje do 21. 10. 2016r.

2016.11.08 - Rok 2015

2016.11.08 - ROK 2015