Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud znak GO.6220.15.2020.3 z dnia 29 grudnia 2020 roku Wójt Gminy Szemud zawiadamia,że w dniu 23 grudnia 2020 roku, Pełnomocnik Biuro Projektów Drogowych Piotr Kania, ul. Władysława Reymon...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.12.2020.13 Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.12.2020.13 z dnia 29 grudnia 2020 roku ZAWIADAMIAM wszystkie strony postępowania, że w dniu 29 grudnia 2020 roku na wniosek P4 Sp. z o. o.,ul. Taśmowa ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.51.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.44.2020 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego W związku z toczącym się pos...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.43.2020 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego W związku z toczącym się pos...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.45.2020 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego W związku z toczącym się pos...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.39.2020 Stosownie do: – art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) ̵...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.40.2020 Stosownie do: – art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) ̵...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.41.2020 OBWIESZCZENIE Stosownie do: – art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 z pó...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2021 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud [pobierz PDF] Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę [pobierz PDF] Zarządzenie 581/V/2020 Wójta Gminy Szemud z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddan...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud [pobierz PDF] OBWIESZCZENIE informacja o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień Urząd Gminy w Szemudzie zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud [pobierz PDF] OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowani...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud [pobierz PDF] OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowani...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo
Czytaj więcej...

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”

Informacja PGW WP Informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak GD.ZUZ.3.4210.815.2020.EC z dn. 17.12.20 r. podająca do publicznej wiadomości informację, że wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Pana Jerzego Kozerskiego, reprez...
Czytaj więcej...

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Informacja PGW WP Informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak GD.ZUZ.3.4210.815.2020.EC z dn. 17.12.20 r. podająca do publicznej wiadomości informację, że wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Pana Jerzego Kozerskiego, reprez...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Gdańsku

Obwieszczenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych Obwieszczenie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZEMUD Z DNIA 21.12.2020 ZNAK GO.6220.15.2020.1 Wójt Gminy Szemud zawiadamia się, że na wniosek z dnia 11 grudnia 2020 roku Biura Projektów Drogowych Piotr Kania, ul. Władysława Reymonta 3, 84-217 Kamień reprezentującego Zar...
Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu markiSTAR 244 ( pożarniczy)

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przetargu Dokumentacja fotograficzna__GAI2951 Zmiana do Zarządzenia przetargu   Zarządzenie nr 591/V/2020 Wójta Gminy Szemud z dnia 29.12.2020r.  w sprawie zmiany zarządzenia nr 559/V/2020 Wójta Gminy Szemud z d...
Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki RENAULT Master

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przetargu Dokumentacja fotograficzna_GWE6881C Zmiana do Zarządzenia przetargu Zarządzenie nr 592/V/2020 Wójta Gminy Szemud z dnia 29.12.2020r.  w sprawie zmiany zarządzenia nr 560/V/2020 Wójta Gminy Szemud z dnia 16....
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Szemud znak GO.6220.11.2020.7 z dnia 16 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Szemud zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu znak: GO.6220.11.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzi...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dn. 15.12.20 znak GO.6220.10.2020.8 Zawiadamiam wszystkie strony postępowania, że w dniu 15.12.2020 r. na wniosek RedRoad Biuro Projektów Bartosz Waczyński, ul. Swiętokrzyska 51, lok. 4, 80-180 Gdańsk będącego pełno...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Szemud znak GO.6220.9.2020.12 z dnia 14 grudnia o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania prze...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6730.451.2020.dec OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ust...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 14 grudnia 2020 rok znak GO.6220.12.2020.9 zawiadamiające, iż w prowadzonym postępowaniu znak: GO.6220.12.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla prz...
Czytaj więcej...

Oferta Ludowego Zespołu Sportowego „Dragon Bojano” ul. J.Wybickiego 38, 84-207 Bojano

Oferta Ludowego Zespołu Sportowego „Dragon Bojano” ul. J.Wybickiego 38, 84-207 Bojano W dniu 08.12.2020r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i ...
Czytaj więcej...

Informacja dla Wspólników – Eko Dolina Sp. z o.o.

Zgodnie z §34 Umowy Spółki, Eko Dolina Sp. z o. o. przekazuje informację o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 214 000,00 EURO na: Sukcesywne dostawy nadtlenku wodoru (CPV: 24315300-8) Informacja ...
Czytaj więcej...

Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działka w Bojanie INFORMACJA o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej   Na podsta...
Czytaj więcej...

NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

WÓJT GMINY SZEMUD OGŁASZA NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE: REFERENT DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W URZĘDZIE GMINY SZEMUD 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta...
Czytaj więcej...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Załącznik Nr 3 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Szemud   WÓJT GMINY SZEMUD OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR DS. OBRONNOŚCI, OCHRONY PPOŻ., K...
Czytaj więcej...

Informacja o wynikach naboru na Kierownika GOPS w Szemudzie

Informacja o wynikach naboru na Kierownika GOPS w Szemudzie INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie Na podstawie art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 201...
Czytaj więcej...

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze – referent ds. ewidencji ludności

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze Referent ds. ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Szemud Na podstawie art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 1282 z późn. zmianami) Wójt...
Czytaj więcej...

Informacja dla Wspólników – Eko Dolina Sp. z o.o.

Zgodnie z §34 Umowy Spółki, Eko Dolina Sp. z  o. o. przekazuje informację o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 214 000,00 EURO na: Dostawa wraz z montażem i wymianą rozdzielnic zasilająco-sterown...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Szemud

Zawiadomienie z dnia 27 listopada 2020 rok znak GO.6233.4.2017.8 Na podstawie art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 27, art. 23 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środow...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości: Ogłoszenie – Kamień OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 19...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości: Ogłoszenie – Łebno Szemud, dnia 23 listopada 2020 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości: Ogłoszenie – Kielno Szemud, dnia 23 listopada 2020 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruch...
Czytaj więcej...

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.39.2020 z dnia 20.11.2020 roku OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego W związku z toczącym się postępowaniem...
Czytaj więcej...

Informacja dla wspólników – Eko Dolina Sp. z o. o.

Zgodnie z §34 Umowy Spółki, Eko Dolina Sp. z o. o. przekazuje informację o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 214 000,00 EURO na: Dostawa energii elektrycznej (CPV: 09300000-2, 09310000-5) Inform...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6730.451.2020 z dnia 17.11.2020 r. OBWIESZCZENIE Informacja o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień Urząd Gminy w Szemudzie zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 pkt. 1 Ustawy z dn...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.7.2020 z dnia 17.11.2020 roku OBWIESZCZENIE   Stosownie do: – art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 256 z późn. zm.) ...
Czytaj więcej...

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE SZEMUD W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Szemud w roku szkolnym 2019/2020 – 30 października 2020 Przedszkola, oddziały przedszkolne i szkół publiczne w roku szkolnym 2019/2020 1)...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6730.262.2020 z 12.11.2020r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związ...
Czytaj więcej...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Załącznik Nr 3 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Szemud WÓJT GMINY SZEMUD OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE: KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 1. Wymagania ...
Czytaj więcej...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Załącznik Nr 3 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Szemud   WÓJT GMINY SZEMUD OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENT DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYC...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.40.2020 z dnia 5 listopada 2020 roku OBWIESZCZENIE Informacja o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Urząd Gminy w Szemudzie zgodn...
Czytaj więcej...

Oferta Parafii Szemud MAŁY GRANT

Oferta Parafii Szemud MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 1057) wpłynęła do Urzędu Gminy w...
Czytaj więcej...

Petycja mieszkańców wsi Tuchom, zamieszkujący okolice ulicy Jeziornej

Petycja mieszkańców wsi Tuchom, zamieszkujący okolice ulicy Jeziornej Petycja Do: Wójt Gminy Szemud Sz. P. Ryszard Kalkowski Od: Mieszkańcy wsi Tuchom, zamieszkujący okolice ulicy Jeziornej Dotyczy planu budowy drogi w miejscowości Tuchom, gmina Żuko...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.38.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.38.2020 z dnia 9 listopada 2020 r. OBWIESZCZENIE Stosownie do: – art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.14.2020.2 Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.14.2020.2 z dnia Szemud, dnia 6 listopada 2020 roku OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.9.2020.10 Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.9.2020.10 z dnia Szemud, dnia 6 listopada 2020 roku O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.9.2020.9 Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.9.2020.9 z dnia Szemud, dnia 6 listopada 2020 roku O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu p...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja o wydaniu zmiany decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szemud z dnia 4 listopada 2020 r. znak GO.6233.4.2017.5 na wniosek przedsi...
Czytaj więcej...

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku z dnia 28 października 2020 roku znak GD.ZUZ.3.4210.709.2020.DK informująca o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o., z dn...
Czytaj więcej...

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Szemud ogłasza: 1. Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Szemud z Organizacjami Pozarz...
Czytaj więcej...

Informacja dla wspólników

Zgodnie z §34 Umowy Spółki, Eko Dolina Sp. z o. o. przekazuje informację o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 214 000,00 EURO na ,,Dostawa i montaż wraz z serwisowaniem prasy kanałowej do prasowa...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.8.2020.8 z dnia 30.10.2020 r.
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.4.2020.10 z dnia 30.10.2020 r. 
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.12.2020.4 z dnia 30.10.2020   
Czytaj więcej...

Podstawowa kwota dotacji – aktualizacja

Podstawowa kwota dotacji – aktualizacja Zarządzenie Wójta Ogłoszenie o PKD
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na przebiegu Trasy S6 w Głazicy i Częstkowie

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na przebiegu Trasy S6 w Głazicy i Częstkowie Budimex_Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
Czytaj więcej...

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
Czytaj więcej...

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
Czytaj więcej...

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
Czytaj więcej...

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
Czytaj więcej...

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szemud. Informacja Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud znak GO.622013.2020.2 z dn. 23 października 2020 rok o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Eksploatacja piasku ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Informacja dla wspólników

Informacja o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 214 000,00 EURO na: SUKCESYWNE DOSTAWY ŁUGU SODOWEGO (CPV: 24311520-8). INFORMACJA DLA WSPÓLNIKÓW
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dn. 12.10.2020 r. zawiadamiające strony postępowania, iż na wniosek P4 Sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Leszka Śmieszalskiego, ul. Komandorska 25, 80-299 Gdańsk o ws...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dn. 15.10.2020 znak GO.6220.7.2020.9 zawiadamiające wszystkie strony postępowania, iż w dn,. 15.10.20 na wniosek SPORTIS S.A., została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania n...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud znak GO.6220.15.2018.18 z dn. 15 października 2020 roku zawiadamiające, iż w dniu 15.10.2020 rok na wniosek Pana Romana Hoppa, ul. Oliwska 183, 80-209 Chwaszczyno reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Skarż...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 15 października 2020 roku znak GO.6220.8.2020.6 zawiadamiające strony postępowania o zebranym materiale dowodowym i możliwością zapoznania się z materiałem przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniac...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.41.2020 z dnia 12.10.2020 r. informujące, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o., ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowanej przez Wojciecha Damps pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Wojciech Damps...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.40.2020 z dnia 12.10.2020 r. informujące, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o., ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowanej przez Wojciecha Damps pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Wojciech Damps...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud znak GO.6220.6.2020.8 z dnia 6.10.2020 r. informujące wszystkie strony postępowania, iż została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla pr...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szemud Informacja Wójta Gminy Szemud...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.31.2020 z dnia dnia 01.10.2020r. zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku p. Adama Kędziora reprezentowanego przez p. Patryka Miotke wydana została decyzja nr GN.6733.31.2020 kończąca postępowanie o ustal...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.32.2020 z dnia 05.10.2020r. zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku p. Michała i p. Marcina Oss reprezentowanych przez p.Patryka Miotke wydana została decyzja nr GN.6733.32.2020 kończąca postępowanie o u...
Czytaj więcej...

Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT

Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn. zmianami) wpłynęły do Urz...
Czytaj więcej...

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Szemud. Informacja o wszczęciu postępo...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.35.2020 z 23.09.2020r. w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 268/3, 268/...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.36.2020 z dnia 23.09.2020r. informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na dzi...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.34.2020 z dnia 23.09.2020r. informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci k...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenia w sprawie wydania dezyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym pawilonu stacji, wiaty paliwowej, zbiorników podziemnych, parkingów i pl...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenia w sprawie wszczecia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa drogi w miejscowości Donimierz, ul. Otalżyńska”. Obwieszczenie Wójta G...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Ogłoszenie o przetargu
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Ogłoszenie o przetargu
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Ogłoszenie o przetargu
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Ogłoszenie o przetargu
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Ogłoszenie o przetargu
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Ogłoszenie o przetargu
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.38.2020.WSZCZĘCIE
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 16 września 2020 rok sygnatura GO.6220.6.2020.6 zawiadamiające strony postępowania, iż w prowadzonej sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Dalsza eksploat...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 16 września 2020 rok sygnatura GO.6220.2.2020.15 zawiadamiające strony postępowania, iż w prowadzonej sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Skup, zbiórka ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 16 września 2020 rok sygnatura GO.6220.10.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi Warzno ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.33.2020 z dnia 11.09.2020r. informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dzi...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.32.2020 informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 125, 39...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Petycja – Dbajmy o czystą wodę

Petycja – Dbajmy o czystą wodę Petycja    
Czytaj więcej...

Petycja – stop zagrożeniu zdrowia i życia (elektroskażenie)

Petycja – stop zagrożeniu zdrowia i życia (elektroskażenie) Odpowiedź na petycję —————— Petycja
Czytaj więcej...

Petycja – niezamykanie kuchni w SP Bojano SP Kielno ZSP Koleczkowo

Petycja – niezamykanie kuchni w SP Bojano SP Kielno ZSP Koleczkowo Odpowiedź na petycję —————— Petycja
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Ministra Rozwoju

Obwieszczenie Ministra Rozwoju
Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w szkoleniach

Zapraszamy osoby powyżej 18 roku życia do udział szkoleniach zaplanowanych w projekcie pt. „Sukces poprzez wyższe kwalifikacje”: • 120 lekcyjne kursy komputerowe – zgodne z ramami DIGCOMP • 120 lekcyjne kursy języka angielskiego lub niemieckieg...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.28.2020 informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Krzysztofa Wójtowicz-pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Eco Technologie Sp. z o.o., ul. Cisowa 6, 83-01...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.29.2020 informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Pani Ireny Makurat reprezentowana przez Pana Patryka Miotke – pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Patryk Miotke, ul. Łąkowa 3A, 84-242 Kębłowo zawiadamia się, że w...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.31.2020 z dnia 08.09.2020r. informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na dzi...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.48.2019.2020.SPR. z dnia 09.09.2020r. zawiadamiające że prostuje się decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: GN.6733.48.2020 z dnia 03.02.2020r., o które wnioskowała POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o., ul. ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 4 września 2020 roku znak GO.6220.7.2020.7 zawiadamiające strony postępowania, iż w prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środoiwkowych uwarunkowaniawach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wybu...
Czytaj więcej...

Informacja z Wód Polskich o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja z Wód Polskich o wszczęciu postępowania administracyjnego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie prowadzonego postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość 79/1 , 79/2,79/3, obręb Głazica, gm. Szemud Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6730.146.2020.Decyzja
Czytaj więcej...

EKODOLINA – Informacja dla Wspólników

EKODOLINA – Informacja dla Wspólników
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu
Czytaj więcej...

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 18 sierpień 2020 rok sygnatura GO.6220.9.2020.2 zawiadamiające, iż na wniosek Zakład Eksploatacji Kruszywa Naturalnego S.C. Nowak, ul. Kwidzińskiego 10, 84-217 Szemud zostało wszczęte postępowanie administracyj...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.27.2020 z dnia 13.08.2020r. informujące, że po rozpatrzeniu wniosku: IZLAB.COM Sp. z o. o., ul. Stryjska 13, 81- 506 Gdynia zawiadamia się, że w dniu 13.08.2020r., wydana została decyzja nr GN.6733.27.2020 kończąca postępowanie ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie GN.6733.26.2020 z dnia 13.08.2020r. informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowana przez Panią Agnieszkę Kowalczyk, pełnomocnik inwestora adre...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE GN.6733.29.2020 z dnia 10.08.2020r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE GN.6733.30.2020 z dnia 12.08.2020r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

OBWIESZCZENIE GN.6733.28.2020 z dnia 12.08.2020r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 6 sierpień 2020 r. sygnatura GO.6220.8.2020.2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa ...
Czytaj więcej...

Oferta Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Orzełki

W dniu 05.08.2020r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego MAŁY GRANT – na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 688) pn. „Obóz sportowy- p...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.33.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego z wniosku Pani Ilony Sirockiej, zam. przy ul. Pomorskiej 25, 84-217 Przetoczyno dla inwestycji celu publicz...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud o wszczęciu postępowania o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr 538/5 w Bojanie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.31,32.2020wszczecie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.25.2020decyzja
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr Gn.6733.25,26,27.2020art.10
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.24.2020decyzja
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr Gn.6733.7.2020spr.
Czytaj więcej...

Konkurs na prowadzenie stołówki szkolnej w Kielnie – II edycja

Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu konkursu na: „Prowadzenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie z możliwością przygotowywania posiłków na miejscu w celu ich dalszej odsprzedaży poza...
Czytaj więcej...

Konkurs na prowadzenie stołówki szkolnej w Koleczkowie – II edycja

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu konkursu na „Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Koleczkowie z możliwością przygotowywania posiłków na miejscu w celu ich dalszej odsprzedaży poza terenem Zespołu wraz z...
Czytaj więcej...

Komunikat dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Szanowni Mieszkańcy! Mając na uwadze na przepisy określone w art.5 ust.1 pkt 3b oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz Regulaminu ...
Czytaj więcej...

Petycja w sprawie funkcjonowania stołówki w ZSP w Szemudzie

Petycja w sprawie funkcjonowania stołówki w ZSP w Szemudzie Odpowiedź na petycję —————– Petycja
Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie stołówki w Sz. P. Bojanie

Czytaj więcej...

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk zawiadamiające, żę zapewniają udział społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie...
Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bojanie

Wójt Gminy Szemud ogłasza Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bojanie Ogłoszenie konkursowe
Czytaj więcej...

Raport o stanie gminy

ZARZĄDZENIE NR 424/V/2020 WÓJTA GMINY SZEMUD z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Szemud za rok 2019 Na podstawie art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zar...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 27 lipca 2020 r. znak GO.6220.6.2019.11 zawiadamiające strony postępowania, iż w prowadzonym toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzi...
Czytaj więcej...

Informacja dla wspólników o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 214 000,00 EURO

Informacja o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 214 000,00 EURO na zadanie pn.: SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DO SILNIKA DIESLA (CPV: 09134100-8). Informacja do wspólników
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.30.2020 WSZCZĘCIE
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.21.2020 DECYZJA
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.20.2020 DECYZJA
Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych d zbycia w drodze zamiany

Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych d zbycia w drodze zamiany Wykaz nieruchomości przeznaczonych d zbycia w drodze zamiany
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Konkurs na prowadzenie stołówki szkolnej w Bojanie

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu konkursu na „Prowadzenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Bojanie z możliwością przygotowywania posiłków na miejscu w celu ich dalszej odsprzedaży poza terenem Szkoły wraz z dzierżawą pomie...
Czytaj więcej...

Konkurs na prowadzenie stołówki szkolnej w Szemudzie

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu konkursu na „Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szemudzie z możliwością przygotowywania posiłków na miejscu w celu ich dalszej odsprzedaży poza terenem Zespołu wraz z d...
Czytaj więcej...

Konkurs na prowadzenie stołówki szkolnej w Kielnie

Informacja o zamknięciu konkursu Kielno ————————————————————– Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu konkursu ...
Czytaj więcej...

Konkurs na prowadzenie stołówki szkolnej w Koleczkowie

Informacja o zamknięciu konkursu na prowadzenie stołówki szkolnej w Koleczkowie ————————————————————— Szanowni Państwo, Uprz...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.20.2020
Czytaj więcej...

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko dyrektora ZS-P w Koleczkowie

Konkurs na stanowisko dyrektora ZSP Koleczkowo
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły w Bojanie

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły w Bojanie Ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły w Bojanie
Czytaj więcej...

Informacja Spółki „Eko Dolina” Sp. z o. o. o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

Informacja z Eko Dolina znak OZP-P/14/2020 zgodnie z §34 Umowy Spółki, Eko Dolina Sp. z o. o. informująca o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000,00 EURO na: Sukcesywne dostawy kwasu siarkow...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.29.2020.WSZCZĘCIE
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.24.2020ART.10
Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie 396/V/2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.28.2020WSZCZĘCIE
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.26.2020wszczęcie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud znak GO.6220.5.2020.7 z dnia 1 lipca 2020 r. zawiadamiające strony postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Montaż tymczasowej, mobilnej wytwórni mas bitumicznych”...
Czytaj więcej...

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA ROK 2019

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA ROK 2019 W oparciu o art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 m...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.26,27.2020 WSZCZĘCIE
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.20,21.2020 ART.10
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.15,16,17,18,19.2020 DECYZJA
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr  GN.6733.22.23.2020 UZG
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.7,14.2020 DECYZJA
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 22.06.2020 r. znak: GO.6220.8.2019.12 zawiadamiające wszystkie strony postępowania, iż została wydana decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa ...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji

Ogłoszenie w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji Zarządzenie w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji.
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 23.06.2020 r. znak GO.6220.6.2020.3 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Dalsza eksploatacj...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.10,11.2020DECYZJA
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.12,13.2020
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.9.2020 DECYZJA
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Żukowa Gminy Żukowo

Obwieszczenie Burmistrza Żukowa Gminy Żukowo z dnia 16.06.2020 r. znak ŚR.6220.4.2020.MLF zawiadamiające, iż w dniu 16.06.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.,,Rozbudowa punktu zbierania ...
Czytaj więcej...

Nabór na rachmistrzów – Powszechny Spis Rolny 2020

Gminny Komisarz Spisowy w Szemudzie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca...
Czytaj więcej...

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację wychowania przedszkolnego

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację wychowania przedszkolnego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.25.2020
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – budowę drogi pn: ,,Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Kamieniu” obwieszczenie decyzji Starosty Wejherowskiego _ przebudowa ul.Myśliwskiej...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 16.06.2020 r. znak. GO.6220.4.2020.7 informujące, iż w prowadzonym postępowaniu znak GO.6220.4.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa dwóch...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.18.2020 ART.10
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.8.2020 DECYZJA
Czytaj więcej...

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości
Czytaj więcej...

Nabór na rachmistrzów – Powszechny Spis Rolny 2020

Główny Urząd Statystyczny prowadzi nabór rachmistrzów spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Szczegóły dot. PSR 2020 są na stronie: spisrolny.gov.pl. Zgłoszenia przyjmujemy w Urzędzie Gminy w pok. nr 21 (bud. B), tel. 58 676 44 32. Romua...
Czytaj więcej...

Dodatkowe zgłoszenia do Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja PKW
Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZEMUD O OBWODACH GŁOSOWANIA I SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZEMUD O OBWODACH GŁOSOWANIA I SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 9.06.2020 r. znak GO.6220.7.2020.2 zawiadamiające, iż na wniosek SPORTIS S.A., ul. Na Dambnik 22, Bojano, 84-207 Koleczkowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskow...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 9.06.2020 r. znak GO.6220.5.2020.5 informujące, iż w prowadzonym postępowaniu znak GO.6220.5.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Montaż tymczaso...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.24.2020WSZCZĘCIE
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.17.2020ART.10
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 05.06.2020 r. znak GO.6220.1.2020.5 zawiadamiające wszystkie strony postępowania, że w dniu 05.06.2020 r. na wniosek Armet Bis Sp. z o. o., ul. Morska 174, 81-222 Gdynia została wydania decyzja o braku potrzeby...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 05.06.2020 r. znak GO.6220.10.2019.12 zawiadamiające wszystkie strony postępowania, że w dniu 05.06.2020 r. na wniosek Pana Franciszka Stenka, ul. Zblewska 89, 83-200 Starogard Gdański została wydania decyzja o...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 5.06.2020 r. znak: GO.6220.8.2019.10 informujące, iż w prowadzonym postępowaniu znak GO.6220.8.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa hali ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.16.2020 ART.10
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.7,8,9,10,11,12,13,14,15.2020 ART.10
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6730.41.2020 DECYZJA
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.23.2020 WSZCZĘC IE
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.20,21,22.2020 wszczęcie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6730.31.2020 decyzja
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud znak GO.6220.1.2020.5 z dnia 22 maj 2020 r. informujące, iż dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowa hali magazynowo-kompletacyjnej” planowanego na terenie dz. nr 20/4 w miejscowości Jeleńska Huta, gmina ...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud znak GO.6220.10.2019.10 z dnia 22 maj 2020 r. informujące, iż dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowa stacji paliw” planowanego na terenie dz. nr 531/3, 531/4, 12/14, 98/5 w miejscowości Koleczkowo, gmina S...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie o licytacji komorniczej nieruchomości

Obwieszczenie o licytacji komorniczej nieruchomości
Czytaj więcej...

Obwieszczenie o licytacji komorniczej nieruchomości

Obwieszczenie o licytacji komorniczej nieruchomości
Czytaj więcej...

Obwieszczenie o licytacji komorniczej nieruchomości

Obwieszczenie o licytacji komorniczej nieruchomości
Czytaj więcej...

Obwieszczenie o licytacji komorniczej nieruchomości

Obwieszczenie o licytacji komorniczej nieruchomości
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo znak ŚR.6220.4.2020.MLF z dnia 08.05.2020 r. zawiadamiające strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa punktu zbierania od...
Czytaj więcej...

Informacja PGW Wody Polskie

Informacja PGW Wody Polskie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Komornika Sądowego

Obwieszczenie Komornika Sądowego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 05.05.2020 r. sygnatura: GO.6220.15.2018.11 o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegające...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 27.04.2020 r. znak GO.6220.5.2020.3 zawiadamiające, iż na wniosek Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Artura Lipińskiego, Budimex S.A. Oddział Usług Sprz...
Czytaj więcej...

Informacja o licytacji nieruchomości

Informacja o licytacji nieruchomości
Czytaj więcej...

Informacja dla wspólników o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

Wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000,00 EURO na: Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mec...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.19.2020 WSZCZĘCIE
Czytaj więcej...

Informacja w sprawie rekrutacji przedszkolnej i szkolnej

Informacja w sprawie rekrutacji przedszkolnej i szkolnej
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.17,18.2020 WSZCZECIE
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.4.2020 DECYZJA
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Wójt Gminy Szemud zawiadamia wszystkie strony postępowania, że w dniu 03.04.2020r. na wniosek p. Rafała Węgreckiego, ul. Gdańska 10, Kamień, 84-217 Szemud w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii Regionalnego...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ...
Czytaj więcej...

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.6.2020 DECYZJA
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.44.2019 DECYZJA
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.15.2020 WSZCZĘCIE
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.8.2020 WSZCZĘCIE
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.16.2020. WSZCZĘCIE
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego – Przebudowa ul. Myśliwskiej w Kamieniu
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dot. Trasy S6

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego – TRASA S6
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.4,6.2020 ART.10
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 18.03.2020 r. znak GO.6220.9.2019.8 informujące, iż w prowadzonym postępowaniu znak GO.6220.9.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Punkt skupu zł...
Czytaj więcej...

Petycja w sprawie zmian w komunikacji ZKM

Odpowiedź na petycję ———————————— Petycja w sprawie zmian w komunikacji ZKM
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.14.2020 WSZCZĘCIE
Czytaj więcej...

Informacja dotycząca rekrutacji przedszkolnej i szkolnej

Informacja dotycząca rekrutacji przedszkolnej i szkolnej Informacja Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud GN.6733.13.2020 WSZCZĘCIE
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.9.12.2020 wszczęcie
Czytaj więcej...

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku z dnia 10.03.2020 r. znak GD.ZUZ.3.421.953.2019.DK informująca, iż na wniosek Pani Doroty Mikuła, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Adama Stypnik, AS-PROJEKT Adam Stypnik (ul. Kołobrzes...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo

UP-PZ.6733.150.2019.LM DECYZJA UG ŻUKOWO
Czytaj więcej...

Kwalifikacja Wojskowa 2020 zostaje zawieszona od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie całego państwa Kwalifikacja Wojskowa 2020 zostaje zawieszona od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania. http://bezpiecznypowiat.pl/artykul/401/komisja-wojskowa-odwolana Przemysław Bartnik
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.11.2020 WSZCZĘCIE
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.10.2020 WSZCZĘCIE
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Wszczęcie postępowania znak GO.6220.2.2020.3 z dnia 06.03.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Skup, zbiórka i magazynowanie i akumulatorów ołowianych w miejscowości Bojano” pl...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Wszczęcie postępowania znak GO.6220.1.2020.3 z dnia 06.03.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie hali magazynowo-kompletacyjnej” planowanego na działce nr. 20/4 w Jele...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 9.03.2020r. sygnatura nr GO.6220.7.2019.7 zawiadamiające wszystkie strony postępowania, iż została wydana decyzja środowiskowa stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla p...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.9.2020 WSZCZĘCIE
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.7.2020 WSZCZĘCIE
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.5.2020 ART.10
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Zarządzenie Wójta Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Czytaj więcej...

Ogłoszenie GOPS w Szemudzie o rozstrzygnięciu naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych w ramach konkursu o nr RPPM...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.2.2020 DECYZJA, nr GN.6733.4.2020 UZG
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.1.2020 DECYZJA
Czytaj więcej...

Informacja EKODOLINY dla wspólników o wszczęciu postępowania przetargowego

Wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 214 000,00 EURO na Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia roboczego i ochronnego, rękawic roboczych i ochronnych, ochron indywidualnych (KOD CPV 18100000-0, 1813000...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.48.2020 SKO
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.4.2020 ZMIANA2
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.4.2020 ZMIANA
Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę: Zarządzenie Wójta Gminy Szemud Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę
Czytaj więcej...

Petycja mieszkańców Szemuda w sprawie autobusów ZKM

Odpowiedź na petycję —————————– Petycja mieszkańców Szemuda w sprawie autobusów ZKM Petycja – Szemud
Czytaj więcej...

Wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 214 000,00 EURO

Wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 214 000,00 EURO na: Dostawa kompaktowej ładowarki kołowej (CPV: 34144710-8, 43250000-0, 43261100-1) Informacja o wszczęciu postępowania
Czytaj więcej...

Konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych rozstrzygnięty

Konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych rozstrzygnięty. Wyniki konkursu
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.44.2019 ART.10
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.2.2020 ART.10
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Petycja mieszkańców Donimierza w sprawie zakłócania spokoju

Odpowiedż na petycję ———————————- Petycja mieszkańców Donimierza w sprawie zakłócania spokoju na terenie wsi  
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.6.2020 WSZCZĘCIE
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.4.2020 WEZWANIE
Czytaj więcej...

Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2020

Zarządzenie Nr 302/V/2020 Wójta Gminy Szemud z dnia 14.02.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 278/V/2020 Wójta Gminy Szemud z dnia 08.01.2020r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 202...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.67331.2020ART.10
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.48.2019SKO
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.38.2019.2020.SPR
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo

Obwieszczenie ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa punktu zbierania odpadów w tym złomu oraz sprzedaży węgla przy ul. Oliwskiej 185 Chwaszczyno, gmina Żukowo, realizowanego na terenie działek o numerac...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.49.2019 DECYZJA
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych – EFS 6.2. Usługi społeczne
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.3.2020 decyzja
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 28.01.2020 sygnatura AB.6740.8.2019.16.D.IV zawiadamiającą, że wydano decyzję odmawiającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej p.n. ,,Budowa drogi gminnej w Donimierzu na długości około 670 metrów&...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.40.2019 DECYZJA
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.5.2020 WSZCZĘCIE
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.7.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 05.02.2020 sygnatura GO.6220.7.2019., informujące, iż w prowadzonym postępowaniu znak GO.6220.7.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Eksploatacji...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.51.2019 DECYZJA
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.50.2019 DECYZJA
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.4.2020 WSZCZĘCIE
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.48.2020 DECYZJA
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.52.2020 DECYZJA
Czytaj więcej...

Zarządzenie w sprawie określenia wniosku o przyjęcia dziecka do przedszkola

Zarządzenie w sprawie określenia wniosku Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego  
Czytaj więcej...

Zarządzenie w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego
Czytaj więcej...

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie ptasiej grypy

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie ptasiej grypy Ptasia grypa – informacja
Czytaj więcej...

Zawiadomienie w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.44.2019UZG
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.44.2019PRZEDŁUZENIETERMINU
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.3.2020ART.10
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.50.2019_ART.10
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.49.2019_ART.10
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.46.2019_SPROSTOWANIE DECYZJI
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.52.2019ART.10
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.51.2019ART.10
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.47.2019DECYZJA
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.46.2019DECYZJA
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.40.2019ART.10
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 22.01.2020r. sygnatura GO.6220.9.2019.4 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Ośrodek opiekuńczo-rehabil...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.48.2019_ART.10
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.45.2019_DECYZJA
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud w sprawie wykazu kąpielisk w Gminie Szemud w roku 2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud o wyłożeniu do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie określenie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Szemud w roku 2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Petycja w sprawie stanu drogi w Szemudzie

Odpowiedź na petycję ——————— Petycja w sprawie stanu drogi w Szemudzie: Na Stoku i Na Wzgórzu
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud w sprawie podstawowej kwoty dotacji (PKD)

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud w sprawie podstawowej kwoty dotacji (PKD) Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud – 17.01.2020
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.3.2020_WSZCZECIE
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.2.2020_WSZCZĘCIE
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.1.2020_WSZCZĘCIE
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2020r. sygnatura WI-II.7840.1.231.2019.IDT podające do publicznej wiadomości informację, iż Wojewoda Pomorski wydał decyzję nr 1/2020/IDT udzielającą pozwolenia na budowę obejmującą przebudopwę is...
Czytaj więcej...

EKO DOLINA Sp. z o.o. – informacja o przetargu

Wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5.350.000,00 EURO na zadanie pn.: Przebudowa ściany szczytowej budynku kompostowni na terenie zakładu „EKO DOLINA” Sp. z o.o. (CPV: 45000000-7, 45111300-1, 4511...
Czytaj więcej...

Petycja Fundacji Batorego – informacja prasowa

  Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: nowe źródło finansowania inicjatyw obywatelskich Konferencją z udziałem przedstawicieli MSZ i Ambasady Norwegii, organizacji społecznych z Polski i krajów darczyńców zainaugurowany został dziś w Warszawie n...
Czytaj więcej...

EKODOLINA Sp. z o.o. – ogłoszenie o przetargu

Informacja o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 214 000,00 EURO na: Dostawa urządzeń, akcesoriów i mebli stanowiących elementy wyposażenia laboratorium (CPV: 38000000-5, 33793000-5, 38437000-7, 3...
Czytaj więcej...

Konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Zarządzenie Wójta Gminy Szemud o konkursie Treść ogłoszenia konkursowego Formularz oferty realizacji zadania publicznego Iwona Curlej-Paszke
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.40.2019 PRZEDŁUŻENIE TERMINU
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.20.2018_DECYZJA ODMOWNA
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.47.2019_art.10
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.46.2019-art.10
Czytaj więcej...

Interpelacja w sprawie informacji o sesjach RG Szemud

 
Czytaj więcej...

Interpelacja w sprawie nagrań sesji Rady Gminy Szemud

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.43.2019 DECYZJA
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.45.2019ART.10
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.52.2019 WSZCZĘCIE
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.44.2019 WSZCZĘCIE
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.40.2019 ZAWIADOMIENIE ZMIANA
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Budowie stacji paliw na dz. nr 531/3, 531/4, 12/14 i 98/5 w Koleczkowie.
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Budowie stacji paliw na dz. nr 531/3, 531/4, 12/14 i 98/5 w Koleczkowie.
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.20.2018.2019
Czytaj więcej...

Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku – ul. Myśliwska w msc. Kamień

Obwieszczenie zawiadomienie RDOŚ dr. gminna Myśliwska
Czytaj więcej...

Obwieszczenia Wójta Gminy Szemud o wyłożeniu do wglądu projektów MPZP

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu mpzp Bojano Dobrzewino i Kamień Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu mpzp Bojano Kielno Przetoczyno i Warzno Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu mpzp Bojano Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu mpzp Jeleńska Huta Kam...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud – GN.6733.50.2019WSZCZĘCIE
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud – GN.6733.49.2019WSZCZĘCIE
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud – GN.6733.43.2019ART.10
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud – GN.6733.46.2019 UZG
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud – GN.6733.20.2018.2019 ART.10
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud – ZMIANA WSZCZĘCIA GN.6733.40.2019
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud – SPROSTOWANIE GN.6733.34.2019
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud – DECYZJA GN.6733.312019
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud – DECYZJA GN.6733.42.2019
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud – DECYZJA GN.6733.39.2019
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.48.2019 WSZCZĘCIE
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.51.2019-WSZCZĘCIE
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Punkt skupu złomu
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie punkt skupu złomu 2
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Poko-Al
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud

Aktualizacja PKD 12.12.2019r
Czytaj więcej...

Petycja dot. chodnika w Jeleńskiej Hucie

Petycja w sprawie budowy chodnika w Jeleńskiej Hucie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud GN.6733.34.2019 DECYZJA
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Wyniki badania wody przez Sanepid

Badania wody do spożycia na ujęciach wody Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku
Czytaj więcej...

Oferta Ludowego Zespołu Sportowego „Dragon Bojano ul. J. Wybickiego 38, 84-207 Bojano

  W dniu 25.11.2019r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 26.11.2019r. sygnatura GO.6220.2.2019.8 zawiadamiające strony postępowania o wydanej decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji do wyt...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Informacja o wynikach naboru

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach naboru

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach naboru

Czytaj więcej...

Informacja o o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000,00 EURO

Informacja o o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000,00 EURO na: dostawa energii elektrycznej, kod cpv 09300000-2, 09310000-5. Informacja dla wspólników
Czytaj więcej...

Petycja mieszkańców w sprawie ul. Przytulnej w Donimierzu

Czytaj więcej...

Zawiadomienie PGW „Wody Polskie”

Zawiadomienie PGW „Wody Polskie”
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 14.11.2019e. znak GO.6220.8.2019.3 dot. wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjnej suplementów diety wraz z zapleczem biurowym. w miejscowości Koleczkowo dz. nr 319/2. obwies...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Szemud

Zawiadomienie Wójta Gminy Szemud o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjnej suplementów diety wraz z zapleczem biurowym. Zawiadomienie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Informacja Wójta Gminy Szemud o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Wójt Gminy Szemud ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Szemud z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020”. P...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.5.2019.4

Zawiadomienie Wójta Gminy Szemud z dnia 4.11.2019r. sygnatura sprawy GO.6220.5.2019.4 informujące strony postępowania o zebranym całym materiale dowodym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.2.2019.6

Zawiadomienie Wójta Gminy Szemud z dnia 4.11.2019r. sygnatura sprawy GO.6220.2.2019.6 informujące strony postępowania o zebranym całym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ...
Czytaj więcej...

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Ogłoszenie PKD 31.10.2019r Ogłoszenie [PDF]
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie projektu uchwały antysmogowej

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie projektu uchwały antysmogowej Treść Komunikatu
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Czytaj więcej...

Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Szemud

Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie S6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 15zrid/2019/MKH o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn: Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk- Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie- początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła)- węzeł Sz...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie obwodów łowieckich

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud o wyłożeniu do publicznej wiadomości projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szemud

Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r.z poz. 756 z późn. zm..) Wójt Gminy Szemud ZAWIADAMIA o wyłożeniu do publicznej wiadomości projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię e...
Czytaj więcej...

Eko Dolina: Informacja o wszczęciu postępowania przetargowego

Informacja o wszczęciu postępowania przetargowego
Czytaj więcej...

Informacja spółki Eko Dolina Sp. z o. o. o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

Zgodnie z §34 Umowy Spółki, Eko Dolina Sp. z o. o. przekazuje informację o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 221 000,00 EURO na zadanie pn.: Usługa przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikac...
Czytaj więcej...

Oferta Stowarzyszenia ULTRA WAY, ul. Józefa Wybickiego 38, 84-207 Bojano

Oferta Stowarzyszenia ULTRA WAY, ul. Józefa Wybickiego 38, 84-207 Bojano. W dniu 17.10.2019r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku (dot. S6)

Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku sygnatura RDOŚ-Gd-WOO.4222.4.2019.AJ.9 z dnia 11 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa drogi ekspresow...
Czytaj więcej...

Wyniki badań wody

Szanowni Mieszkańcy. Przekazujemy informację otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie znak: SE.HK-30.4710.275.AJ.2019 z dnia 10.10.2019 r. dotyczącą stwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi w badanym zakr...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 07.10.2019r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. – ”Budowa drogi gminnej w Donimierzu na długości około 670 metrów’. Obwieszczenie Starosty Wejherowski...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Czytaj więcej...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. zamówień publicznych. Szczegóły ogłoszenia w załączniku poniżej. ogłoszenie o naborze – podinspektor ds. zamówień publicznych klauzula informacyjna (RODO)...
Czytaj więcej...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. kancelaryjnych. Szczegóły ogłoszenia w załączniku poniżej. ogłoszenie o naborze – podinspektor – kancelaria klauzula informacyjna (RODO)  
Czytaj więcej...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Szemud ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. kancelaryjnych. Szczegóły ogłoszenia w załączniku poniżej. ogłoszenie o naborze – inspektor – kancelaria klauzula informacyjna (RODO)
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Dyrektora RZGW Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku sygnatura GD.RUZ.421.136.2019.AP z dnia 10 października 2019r. Obwieszczenie Dyrektora RZGW Wody Polskie
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzania zmian MPZP

Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzania zmian MPZP Obwieszczenie Uchwała nr IX 101 2019 Uchwała nr XI 134 2019
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego nr GN.6821.8.2019.PR

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego sygnatura GN.6821.8.2019.PR z dnia 8-10-2019 r. o nabyciu przez Gminę Szemud prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kielnie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 478/2 o powierzchni 0,0211 ha, Karta ...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.3.2019.9

Informacja Wójta Gminy Szemud znak GO.6220.3.2019.9 z dnia 08.10.2019r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa przedsiębi...
Czytaj więcej...

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ,,Słonka”

Plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2019/2020. Plan polowań zbiorowych 2019-2020 Dominik Szefer Sekretarz Koła Łowieckiego ,, Słonka” Pruszcz Gdański
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano” ul. J.Wybickiego 38, 84-207 Bojano

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano” ul. J.Wybickiego 38, 84-207 Bojano W dniu 08.10.2019r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku...
Czytaj więcej...

Oferta Stowarzyszenia Ewangelizacyjnego „Koinonia Jan Chrzciciel Oaza Gdynia”

Oferta Stowarzyszenia Ewangelizacyjnego „Koinonia Jan Chrzciciel Oaza Gdynia” ul. św. Józefa 5, 84-207 Bojano W dniu 07.10.2019r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o...
Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko zarządcy dróg – GPK Szemud

Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o.o. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko zarządcy dróg gminnych. Szczegóły w poniższej ofercie. OGŁOSZENIE: ZARZĄDCA DRÓG
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Postanowienie RDOŚ-Gd-WOO.4222.2.2019.ES.16 z dnia 20.09.2019r.

Postanowienie RDOŚ-Gd-WOO.4222.2.2019.ES.16 z dnia 20.09.2019r. Postanowienie
Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia RDOŚ-Gd-WOO.4222.2.2019.ES.16

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia RDOŚ-Gd-WOO.4222.2.2019.ES.16 Zawiadomienie
Czytaj więcej...

UWAGA!! Przetarg na sprzedaż samochodu UNIEWAŻNIONY!

Informujemy, że Wójt Gminy Szemud unieważnił poniższy przetarg na sprzedaż samochodu: Przetarg na sprzedaż samochodu – II przetarg Zarządzenie Wójta Gminy Szemud w sprawie unieważnienia przetargu
Czytaj więcej...

Petycja mieszkańców Dobrzewina (ul. Bojańska)

Petycja – Dobrzewino ul Bojańska Odpowiedź na petycję: Odpowiedź na petycję w sprawie ul. Bojańskiej w Dobrzewnie
Czytaj więcej...

Petycja – Jeleńska Huta

Petycja_JH
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Wyniki badań wody na terenie Gminy Szemud

Szanowni Mieszkańcy. Przekazujemy informację otrzymaną od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie znak: SE.HK-304710.245.AJ.2019 z dnia 18.09.2019 r. dotyczącą stwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi w badanym zakre...
Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, iż w dniu 24.09.2019 r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję nr 9zrid/2019/MKH o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

UWAGA!! Zmiana TERMINU! – Przetarg na sprzedaż samochodu (II przetarg)

Zawiadamiamy, że zmianie uległ termin przetargu, pierwotnie planowanego na 25.09.2019r., który odbędzie się w dniu 02.10.2019r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Szemud. Jednocześnie odpowiednio wydłużeniu uległ termin wpłacania należnego wadium. Zmiana...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.7.2019.3

Zawiadomienie Wójta Gminy Szemud GO.6220.7.2019.3 z dnia 20.09.2019r. o tym, iż na wniosek IBET Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 9, 84-200 Reda zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Dyrektora PGW Wody Polskie – ZWP w Gdańsku

Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zlewnia Wód Polskich w Gdańsku Obwieszczenie Dyrektora PGW Wody Polskie – ZWP w Gdańsku
Czytaj więcej...

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku sygnatura sprawy GD.ZUZ.3.421.662.2019.AO z dnia 16.09.2019r. podające do publicznej widaomości informację o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie przeniesienie pozwolenia wodnopr...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.5.2019.3

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.5.2019.3 z dnia 19.09.2019r. informujące o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Poko-Al SP. z o. o., ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.5.2019.1

Zawiadomienie Wójta Gminy Szemud GO.6220.5.2019.1 z dnia 19.09.2019r. o tym, iż na wniosek Poko-Al SP. z o. o., ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniac...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku

Informacja sygnatura sprawy GD.ZUZ.3.421.455.2019.DK z dnia 13.09.2019r. (data wpływu 16.09.2019r.) Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości infomrację, że na wniosek Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Decyzja Wójta Gminy Szemud

Decyzja Wójta Gminy Szemud, sygnatura sprawy GO.6220.11.2018.12 z dnia 16.09.2019r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Eksploatacja i przeróbka piasku ze żwirem ze złoża ,,Szemud III” realizowan...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie sygnatura sprawy GO.6220.11.2018.13 z dnia 16.09.2019r., Wójta Gminy Szemud zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 16.09.2019r. na wniosek Sebastiana Bieszke, ul. Oliwska 95, 84-208 Kielno, w sprawie wydania decyzji o środowiskow...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu
Czytaj więcej...

Protokół z kontroli nr 02/DO/2019

Protokół kontroli – BIP Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4
Czytaj więcej...

Przetarg na sprzedaż samochodu – II przetarg

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud w sprawie unieważnienia przetargu Ogłoszenie przetargowe Zmiana z dnia 23.09.2019 r. do ogłoszenia przetargowego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Protokół z kontroli nr 01/DO/2019 z 26.08.2019r.

Protokół z kontroli nr 01/DO/2019 z 26.08.2019r. Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3
Czytaj więcej...

Ruszyła kolejna edycja akcji „Masz Głos”

Dołącz do Masz Głos! Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos – przedsięwzięcia, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby mieszkańcom żyło się wygodniej, ciekawiej, łatwiej. Chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o w...
Czytaj więcej...

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku

Informacja z dnia 29.08.2019r. sygnatura sprawy GD.ZUZ.3.421.467.2019.DK Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podająca do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Michała Dobrowolskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomas...
Czytaj więcej...

Petycja mieszkańców Dobrzewina

Petycja mieszkańców wsi Dobrzewino sprzeciw w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BTR41806_BOJANO_3” planowanego na działce nr 54/1 w miejscowości Dobrzew...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Oferta Kaszubskiego Klubu Sportowego SFORA ul. Wybickiego 38, 84-207 Bojano

Oferta Kaszubskiego Klubu Sportowego SFORA ul. Wybickiego 38, 84-207 Bojano W dniu 02.09.2019r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontar...
Czytaj więcej...

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie sygnatura sprawy GD.ZUZ.3.421.374.2019.BB z dnia 26.08.2019r. od Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podająca do publicznej wiadomości informację o wszczętym postępowaniu administra...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

Zawiadomienie sygnatura sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4222.2.2019.ES.11 z dnia 27 sierpnia 2019r. informujące o ponownym wystąpieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowego Gos...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego

Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Petycja

Odpowiedź na petycję Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24) Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz –...
Czytaj więcej...

Petycja mieszkańców ul. Wołoszyna w Bojanie

Odpowiedź na petycję: Odpowiedź na petycję Petycja mieszkańców ul. Wołoszyna w Bojanie Treść petycji
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.4.2019.4

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 22.08.2019r., sygnatura sprawy GO.6220.4.2019.4 informujące, iż w prowadzonym postępowaniu znak: GO.6220.4.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,B...
Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 21.08.2019r., sygnatura sprawy GO.6220.11.2018.11 zawiadamiające, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym znak GO.6220.11.2018 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięc...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 13 sierpnia sygnatura sprawy WI-III.7820.9.2019.ME-h, Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w ramach postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg K...
Czytaj więcej...

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku

Stosownie do pisma znak: GD.ZUZ.3.421.222.2019.BS z dnia 8 sierpnia 2019 roku, (data wpływu 12 sierpnia 2019 roku) dotyczącego zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pana Mar...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie RDOŚ-Gd-WOO.422.4.2019.AJ

Stosownie do pisma znak: RDOŚ-Gd-WOO.422.4.2019.AJ.4 z dnia 6 sierpnia 2019 roku, (data wpływu 9 sierpnia 2019 roku) dotyczącego zawiadomienia Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku informującego, iż w związku z postępowaniem w sprawie p...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Przetarg na sprzedaż samochodu

Zarządzenie Załącznik do Zarządzenia – s.1 Załącznik do Zarządzenia – s.2 Załącznik do Zarządzenia – s.3
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku

Stosownie do pisma znak: GD.ZUZ.3.421.328.2019.DK z dnia 29 lipca 2019 roku, (data wpływu 01 sierpnia 2019 roku) dotyczącego zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pana Zbign...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 02.08.2019 nr GO.6220.4.2019.3

Obwieszczenie z dnia 02.08.2019 sygnatura sprawy GO.6220.4.2019.3 Wójta Gminy Szemud o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o., ul. Konstrukto...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Szemud z dnia 02.08.2019 nr GO.6220.4.2019.2

Zawiadomienie z dnia 02.08.2019 sygantura sprawy GO.6220.4.2019.2 Wójta Gminy Szemud o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o., ul. Konstrukto...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku 10/19 z dnia 19.07.2019 r.

PSSE Lębork stwierdził, że woda w kąpielisku Jezioro Wysoka – Wycztok w miejscowości Kamień jest przydatna do kąpieli Bieżąca kontrola jakości wody
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 lipca 2019r. sygnatura sprawy WI-III.7820.9.2019.MKH-b o informacji, iż na wniosek z dnia 11.04.2019r., uzupełniony w dniu 13.06.2019r. oraz w dniu 15.07.2019r. złożony przez Pana Łukasza Stepnowskiego rep...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 11 lipca 2019r., sygnatura sprawy  WI.III.7820.17.2018.MKH-g  w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiad...
Czytaj więcej...

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku sygnatura sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4222.2.2019.ES.6  z dnia 8 lipca 2019r., o wystąpieniu do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz Dyrektora Państwowego...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku sygnatura sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4222.2.2019.ES.3  z dnia 5 lipca 2019r, informuje, iż w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla pr...
Czytaj więcej...

Obwieszczenie w sprawie wyborów do Rad Powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej (08.07.2019)

Obwieszczenie w sprawie wyborów do Rad Powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej (08.07.2019)
Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie – Zarządzenie Wójta Załącznik do Zarządzenia – Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szemud

Urząd Gminy Szemud informuje, że w dniu 2 lipca 2019r., na wniosek przedsiębiorcy – Pani Anastazji Bańskiej, Prezesa Zarządu firmy WC Serwis Sp. z o. o. z siedzibą 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2, NIP: 648-273-04-08, z dnia 06.05.2019r., Wójt Gminy w Sz...
Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Czytaj więcej...

Obwieszczenie w sprawie wyborów do Rad Powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej (28.07.2019)

Obwieszczenie w sprawie wyborów do Rad Powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej (28.07.2019)
Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020
Czytaj więcej...

Oferta realizacji zadania publicznego – Parafia Kielno

Oferta realizacji zadania publicznego – Parafia Kielno
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Wójt Gminy Szemud zawiadamia, że w dniu 24.06.2019r., na wniosek ,,ZP” Sp. z o. o., ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia sygnatura sprawy GO.6220.2.2019.3 zostało wszczęte posępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkow...
Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Szemud

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Urząd Gminy w Szemudzie informuję, że w dniu 29.05.2019r., do Urzędu Gminy w Szemudzie wpłynął wnios...
Czytaj więcej...

Petycja

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 tj. z dnia 2018.05.24) Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku s...
Czytaj więcej...

Petycja w sprawie działki nr 174/5 w Przetoczynie

Petycja w sprawie działki nr 174/5 w Przetoczynie Odpowiedź na petycję
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.9.2019
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.10.2019
Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.11.2019
Czytaj więcej...

Informacja o naborze na ławnika do Sądu Rejonowego w Wejherowie

Informacja o naborze na ławnika do Sądu Rejonowego w Wejherowie na kadencję obejmującą lata 2020-2023 W związku z upływającą w bieżącym roku kadencją ławników, Gmina Szemud informuje o naborze na ławnika Sądu Rejonowego w Wejherowie na kadencję obejm...
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego

Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego
Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie

Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie Ogłoszenie o konkursie Iwona Curlej-Paszke
Czytaj więcej...

Petycja

Odpowiedź na petycję Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24) Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz –...
Czytaj więcej...