Członkowie Rad Sołeckich kadencji 2015-2019

Rady sołeckie w Gminie Szemud
Kadencja 2015-2019

Będargowo
Maria Król
Bolesław Kreft
Bogusław Henig
Stanisław Staroszczyk
Zygmunt Kreft

Bojano
Małgorzata Mierzejewska
Czesław Damaschke
Tadeusz Oczk
Marcin Bejer
Tomasz Sikorski
Andrzej Rzeszewicz
Sylwia Mischke

Częstkowo
Iwona Białas-Rychlak
Anita Sikora
Wojciech Bojeński
Jacek Żywicki
Wojciech Nowicki
Bronisław Pupacz
Marek Dybowski
Bogumił Suliński

Dobrzewino
Roman Knoff
Stanisław Bryłowski
Adam Krawczyk
Iwona Starobrat
Beata Haase
Marian Klecha
Grzegorz Haase
Danuta Zorn

Donimierz
Czesław Konkol
Jerzy Polaszek
Wacław Baranowski
Zdzisław Klawikowski

Głazica
Jakub Szatkowski
Stanisław Milewski
Franciszek Lezner
Stanisław Samp
Franciszek Nowicki
Tomasz Cisłowski

Grabowiec
Marian Szymański
Bożena Bach
Małgorzata Szymańska
Rafał Piastowski

Jeleńska Huta
Jan Formella
Andrzej Liedtke
Barbara Rzeszewicz
Andrzej Selau
Martyna Meyer
Anna Kwidzińska
Krystian Lindsteadt

Kamień
Krystyna Naczke
Anna Krefta
Elżbieta Kruk
Edmund Lademan
Janusz Niklas

Karczemki
Ewa Sikora
Anna Formella
Beata Klawa
Leon Wojewski
Krzysztof Zieleziński
Maciej Białk
Marek Miotke
Eugeniusz Stefanowski

Kielno
Stanisław Milewczyk
Krystian Stubba
Jan Boik
Anna Łaga
Krzysztof Grochocki
Justyna Daleka
Ryszard Hoppa
Władysław Hirsch

Kieleńska Huta
Sabina Heland
Izabela Szulc
Waldemar Machaliński
Katarzyna Grabińska – rezygnacja

Koleczkowo
Arkadiusz Daniluk
Alicja Heland – rezygnacja
Agnieszka Baranowska – rezygnacja z dniem 31.01.2017r.
Aleksandra Lewandowska – rezygnacja z dniem 31.01.2017r.
Mariusz Ziemann

Kowalewo
Adam Hewelt
Józef Halman
Tomasz Janikowski

Leśno
Roman Bieszk
Mirosław Kwidziński
Piotr Hopa
Ryszard Hewelt
Grzegorz Pranczke

Łebno
Dariusz Tiszer
Alicja Miotk
Dawid Albecki
Edward Szulta
Józef Gruba
Marek Pionk
Arkadiusz Czoska
Andrzej Węsiora

Łebieńska Huta
Zygmunt Gruba
Monika Kąkol
Jerzy Domarus
Krystyna Sychowska

Przetoczyno
Wojciech Pranczk
Janina Nadolska
Zygmunt Bojke

Rębiska
Alfred Kummer
Adam Kalkowski
Wanda Chmara
Daniel Formella
Bernadeta Apostel
Sergiusz Milak
Katarzyna Kil
Zygmunt Bieszk

Szemud
Mirosław Stenke
Ewa Czoska
Felicja Radziak
Piotr Jankowiak
Agata Draws
Grażyna Bizewska

Szemudzka Huta
Danuta Hirsz
Roman Lewańczyk
Teresa Wicka
Krzysztof Penkowski

Warzno
Sylwester Wentk
Piotr Halman
Krzysztof Cylkowski
Edmund Wentk
Zbigniew Bieszke
Piotr Antczak
Czesław Wiczkowski

Zęblewo
Bogusław Andryskowski
Mirosław Miotk
Tomasz Krauza
Ryszard Bryla
Zenon Konkel