2021.05.13, 09:16:17 - OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

2020.12.28, 18:15:39 - Kadencja 2018-2023

2020.12.18, 11:04:45 - Kadencja 2018-2023

2020.12.15, 08:52:16 - INNE

2020.12.15, 07:57:46 - BUDŻET I FINANSE

2020.12.10, 21:04:58 - KADENCJA 2018-2023

2020.10.13, 12:02:45 - 2019

2020.10.13, 12:02:00 - 2020

2020.10.13, 11:51:31 - KADENCJA 2018-2023

2020.09.14, 08:16:53 - KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

2020.09.04, 13:03:05 - GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

2020.08.04, 09:00:41 - KADENCJA 2018-2023

2020.07.31, 11:18:50 - Informacje

2020.07.31, 08:34:50 - KOMISJA BUDŻETOWO-GOSPODARCZA

2020.07.30, 15:16:22 - KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH

2020.07.30, 14:40:36 - KOMISJA INFRASTRUKTURY, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ROLNICTWA

2020.07.15, 10:06:45 - Oświadczenia majątkowe

2020.07.13, 17:11:08 - KOMISJA REWIZYJNA

2020.07.13, 17:03:13 - ROK 2019

2020.07.10, 11:45:27 - 2018

2020.07.10, 11:43:02 - ROK 2019

2020.07.10, 11:42:09 - ROK 2019

2020.07.10, 11:41:10 - ROK 2018

2020.07.10, 11:39:14 - POCZĄTEK KADENCJI

2020.07.08, 12:33:34 - ROK 2018

2020.07.08, 11:56:09 - ROK 2018

2020.07.08, 08:50:44 - Kultura

2020.07.06, 11:29:53 - KADENCJA 2014-2018

2020.06.30, 19:17:43 - INTERPELACJE

2020.05.28, 15:15:00 - OBWIESZCZENIA I INFORMACJE

2020.05.11, 17:03:58 - Zawiadomienie RDOŚ

2020.01.16, 15:06:05 - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

2019.12.23, 09:39:06 - Geodezja i gospodarka przestrzenna

2019.11.07, 09:24:30 - GOSPODARKA KOMUNALNA

2019.11.06, 10:35:31 - INFORMACJE BIEŻĄCE

2019.11.04, 13:59:59 - ARCHIWUM INFORMACJI

2019.11.04, 13:51:04 - 2015

2019.11.04, 13:50:24 - 2016

2019.11.04, 13:49:45 - Ochrona zwierząt

2019.11.04, 13:43:12 - 2014

2019.11.04, 13:39:29 - Kadencja 2014-2018

2019.11.04, 13:37:59 - KADENCJA 2014-2018

2019.11.04, 13:35:22 - KADENCJA 2014-2018

2019.11.04, 13:34:35 - KOMISJA REWIZYJNA

2019.11.04, 13:23:02 - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

2019.11.04, 13:22:40 - REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

2019.11.04, 13:22:14 - PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

2019.11.04, 13:17:42 - Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Szemud

2019.11.04, 13:17:14 - Sprawozdania

2019.11.04, 13:15:45 - Kontakt