Informacja o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 214 000,00 EURO na: Dostawa urządzeń, akcesoriów i mebli stanowiących elementy wyposażenia laboratorium
(CPV: 38000000-5, 33793000-5, 38437000-7, 38500000-0, 39180000-7, 42300000-9, 39713100-4, 39711110-3)

Informacja dla Wspólników