Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu mpzp Bojano


Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu mpzp Dobrzewino Kamień Kielno Koleczkowo Przetoczyno Szemud


Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu mpzp Dobrzewino


Obwieszczenie XLIX 592 2018

XLIX 592 2018


Obwieszczenie XLIX 591 2018

XLIX 591 2018


Obwieszczenie XLVI 567 2018 i XLIX 590 2018

XLIX 590 2018

XLVI 567 2018


Obwieszczenie [PDF]


Obwieszczenie w sprawie zmiany MPZP

Uchwała nr XXXII / 446 / 2017

Uchwała nr XLIII / 539 / 2018

Uchwała nr XLIII / 540 / 2018

Uchwała nr XLIII / 541 / 2018

Uchwała nr XLV / 554 / 2018


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium

Uchwała nr XLIII / 542 / 2018


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP fragmentów wsi Szemud


Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu mpzp Kielno i Szemud


Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu mpzp Bojano

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu mpzp Donimierz

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu mpzp Przetoczyno

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu mpzp Szemud


1

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmian w MPZP w miejscowości Bojano


 

2

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmian w MPZP w miejscowości Kielno


Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany Studium Kielno i Szemud


Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu MPZP dla miejscowości: Dobrzewino, Głazica, Jeleńska Huta, Przetoczyno i Warzno


1

Obwieszczenie do Uchwały XXVIII/358/2017

Uchwała XXVIII/358/2017


2

Obwieszczenie do Uchwały XXVIII/359/2017 i Uchwały XXVIII/361/2017

Uchwała XXVIII/359/2017

Uchwała XXVIII/361/2017


3  Obwieszczenie do Uchwały XXVIII/360/2017

Uchwała XXVIII/360/2017


291

Uchwała nr XXXIV / 291 / 2016
Obwieszczenie do Uchwały nr XXXIV / 291 / 2016


287-288

Uchwała nr XXXIV / 288 / 2016
Uchwała nr XXXIV / 287 / 2016
Obwieszczenie do Uchwał nr: XXXIV / 287 / 2016 oraz XXXIV / 288 / 2016


286

Uchwała nr XXXIV / 286 / 2016
Obwieszczenie do Uchwały nr XXXIV / 286 / 2016


285

Uchwała nr XXXIV / 285 / 2016
 Obwieszczenie do Uchwały nr XXXIV / 285 / 2016


284

Uchwała nr XXXIV / 284 / 2016
Obwieszczenie do Uchwały nr XXXIV / 284 / 2016


STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SZEMUD
(PODJĘTE W 2015 ROKU)

Uchwała NR XII1422015 Rady Gminy Szemud z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud

 

PROJEKT
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SZEMUD
II WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Prognoza oddziaływania na środowisko II wyłożenie Rysunek projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud zał. 2 Uwarunkowania II wyłożenie Rysunek projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud zał. 3 Kierunki II wyłożenie

Formularz wniosku do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud

Prognoza oddziaływania na środowisko II wyłożenie


STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SZEMUD
(obowiązujący do roku 2015)

>> POBIERZ <<

 


MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SZEMUD

UCHWAŁA Nr LVI4652006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimi

Uchwały zmieniające – do całości MPZP z roku 2006

Uchwała nr XLI/376/2009

Uchwała nr VI/39/2011

Zmiany przyjęte w roku 2008

Uchwała nr XVIII _ 162 _ 2008
Uchwała nr XVIII _ 162 _ 2008

Uchwała nr XXVII _ 225 _ 2008

Uchwała nr XXVII _ 225 _ 2008

Uchwała nr XXVII _ 226 _ 2008

Uchwała nr XXVII _ 226 _ 2008

Uchwała nr XXVII _ 227 _ 2008

Uchwała nr XXVII _ 227 _ 2008

Uchwała nr XXVII _ 228 _ 2008

Uchwała nr XXVII _ 228 _ 2008

Uchwała nr XXVII _ 229 _ 2008

Uchwała nr XXVII _ 229 _ 2008

Uchwała nr XXVII _ 230 _ 2008

Uchwała nr XXVII _ 230 _ 2008

Uchwała nr XXVII _ 231 _ 2008

Uchwała nr XXVII _ 231 _ 2008
Zmiany przyjęte w roku 2009

Uchwała nr XLI _ 376 _ 2009 załącznik

Uchwała nr XL _ 356 _ 2009 - z

Uchwała nr XL _ 356 _ 2009

Uchwała nr XL _ 357 _ 2009 - z

Uchwała nr XL _ 357 _ 2009

Uchwała nr XL _ 357 _ 2009 - z

Uchwała nr XL _ 358 _ 2009

Uchwała nr XL _ 358 _ 2009 - z
Zmiany przyjęte w roku 2010

 

Uchwa-a nr XLIV _ 411 _ 2010

 

Uchwała nr XLIV _ 411 _ 2010 -Uchwała nr LII _ 497 _ 2010

Uchwała nr LII _ 497 _ 2010 -

 

Uchwała nr XLIV _ 412 _ 2010

Uchwała nr XLIV _ 412 _ 2010 -

Uchwała nr XLIV _ 413 _ 2010

Uchwała nr XLIV _ 413 _ 2010 -

Uchwała nr XLIV _ 414 _ 2010

Uchwała nr XLIV _ 414 _ 2010 -

Uchwała nr XLIV _ 415 _ 2010

Uchwała nr XLIV _ 415 _ 2010 -

Uchwała nr XLIV _ 416 _ 2010

Uchwała nr XLIV _ 416 _ 2010 -

Uchwała nr XLIV _ 417 _ 2010

Uchwała nr XLIV _ 417 _ 2010 -

Uchwała nr XLIV _ 418 _ 2010

Uchwała nr XLIV _ 418 _ 2010 -

Uchwała nr XLIV _ 419 _ 2010

Uchwała nr XLIV _ 419 _ 2010 -

Uchwała nr XLIV _ 420 _ 2010

Uchwała nr XLIV _ 420 _ 2010 -

Uchwała nr XLIV _ 421 _ 2010

Uchwała nr XLIV _ 421 _ 2010 -

Uchwała nr XLIV _ 422 _ 2010

Uchwała nr XLIV _ 422 _ 2010 -

Zmiany przyjęte w roku 2011

Uchwała nr VI _ 39 _ 2011

 

Uchwała nr XII _ 100 _ 2011

Uchwała nr XII _ 100 _ 2011 - załącznik nr 1

Uchwała nr XII _ 101 _ 2011

 

Uchwała nr XII _ 101 _ 2011 -załącznik nr 1

Uchwała nr XII _ 101 _ 2011 - załącznik nr 2

Uchwała nr XII _ 101 _ 2011 - załącznik nr 1

Uchwała nr XII _ 101 _ 2011 - załącznik nr 4

Uchwała nr XII _ 101 _ 2011 - załącznik nr 5

Uchwała nr XII _ 101 _ 2011 - załącznik nr 6

Uchwała nr XII _ 101 _ 2011 - załącznik nr 7

Uchwała nr XII _ 101 _ 2011 - załącznik nr 8

Uchwała nr XII _ 102 _ 2011

Uchwała nr XII _ 102 _ 2011 -załącznik nr 1

Uchwała nr XII _ 102 _ 2011 - załącznik nr 2

 

Uchwała nr XII _ 103 _ 2011

Uchwała nr XII _ 103 _ 2011 - załącznik

 

Uchwała nr XII _ 103 _ 2011 - załącznik nr 1

Uchwała nr XII _ 103 _ 2011 - załącznik nr 2

Uchwała nr XII _ 103 _ 2011 - załącznik nr 3

Uchwała nr XII _ 103 _ 2011 - załącznik nr 4

Uchwała nr XII _ 103 _ 2011 - załącznik nr 5

Uchwała nr XII _ 103 _ 2011 - załącznik nr 6

 

Zmiany przyjęte w roku 2012

Uchwała Nr XXIII _ 216 _ 2012

Uchwała Nr XXIII 216 2012 zał

Uchwała nr XXVIII 250 2012

Uchwała nr XXVIII 250 2012 zał

Uchwała nr XXXII _ 313 _ 2012

Uchwała nr XXXII _ 313 _ 2012

Uchwała nr XXXII _ 313 _ 2012 (1)

Zmiany przyjęte w roku 2013

Uchwała XXXVIII _ 383 _ 2013

Uchwała XXXVIII _ 383 _ 2013 z

Uchwała nr XLII _ 439 _ 2013

Uchwała nr XLII _ 439 _ 2013

Uchwała nr XLII _ 440 _ 2013

Uchwała nr XLII _ 440 _ 2013 (1)

Uchwała nr XLII _ 440 _ 2013

Uchwała nr XLII 440 2013 zał

Uchwała nr XLII _ 441 _ 2013

Uchwała nr XLII 441 2013 zał

Uchwała nr XLII _ 443 _ 2013

Uchwała nr XLII _ 443 _ 2013

Uchwała nr XLII _ 444 _ 2013

Uchwała nr XLII _ 445 _ 2013

Uchwała nr XLII _ 445 _ 2013 (1)

Uchwała nr XLII _ 445 _ 2013 (2)

Uchwała nr XLII _ 445 _ 2013 (3)

Uchwała nr XLII _ 445 _ 2013 (4)

Uchwała nr XLII _ 445 _ 2013

Uchwała nr XLII _ 446 _ 2013

Uchwała nr XLII _ 446 _ 2013

Uchwała XLVI _ 463 _ 2013

Uchwała XLVI _ 463 _ 2013 zał

Uchwała XLVI _ 464 _ 2013

Uchwała XLVI _ 464 _ 2013 zał

Uchwała XLVI _ 465 _ 2013

Uchwała XLVI _ 465 _ 2013 zał

Uchwała XLVI _ 466 _ 2013

Uchwała XLVI _ 466 _ 2013 zał

Uchwała XLVI _ 467 _ 2013

Uchwała XLVI _ 467 _ 2013 zał

Uchwała XLVI _ 468 _ 2013

Uchwała XLVI _ 468 _ 2013 zał

 

Zmiany przyjęte w roku 2014

Uchwała nr III 13 2014

Uchwała nr III _ 13 _ 2014 zał (1)

Uchwała nr III _ 13 _ 2014 zał

 

Uchwała nr LIII _ 519 _ 2014

Uchwała nr LIII _ 519 _ 2014 z

Uchwała nr LIII _ 520 _ 2014

Uchwała nr LIII _ 520 _ 2014 z

Uchwała nr LIII _ 521 _ 2014

Uchwała nr LIII _ 521 _ 2014 z (1)

Uchwała nr LIII _ 521 _ 2014 z (2)

Uchwała nr LIII _ 521 _ 2014 z

Uchwała nr LIII _ 522 _ 2014

Uchwała nr LIII _ 522 _ 2014 z

Uchwała nr LIII _ 523 _ 2014

Uchwała nr LIII _ 524 _ 2014

Uchwała nr LIII _ 524 _ 2014 z

Uchwała nr LIII _ 525 _ 2014

Uchwała nr LIII _ 525 _ 2014 z

Uchwała nr LIV _ 537 _ 2014

 

Uchwała nr LIV _ 537 _ 2014 z

Uchwała nr LIV _ 537 _ 2014 z (1)

Uchwała nr LIV _ 537 _ 2014 z (2)

Uchwała nr LX _ 645 _ 2014

Uchwała nr LX _ 645 _ 2014 zał (1)

Uchwała nr LX _ 645 _ 2014 zał (2)

Uchwała nr LX _ 645 _ 2014 zał (3)

Uchwała nr LX _ 645 _ 2014 zał (4)

Uchwała nr LX _ 645 _ 2014 zał (5)

Uchwała nr LX _ 645 _ 2014 zał

Uchwała nr LX _ 646 _ 2014

Uchwała nr LX _ 646 _ 2014 zał (1)

Uchwała nr LX _ 646 _ 2014 zał (2)

Uchwała nr LX _ 646 _ 2014 zał (3)

Uchwała nr LX _ 646 _ 2014 zał

Uchwała nr LX _ 647 _ 2014

Uchwała nr LX _ 647 _ 2014 zał

Uchwała nr LX _ 648 _ 2014

Uchwała nr LX _ 648 _ 2014 zał

Uchwała nr LX _ 649 _ 2014

Uchwała nr LX _ 649 _ 2014 zał (1)

Uchwała nr LX _ 649 _ 2014 zał (2)

Uchwała nr LX _ 649 _ 2014 zał (3)

Uchwała nr LX _ 649 _ 2014 zał (4)

Uchwała nr LX _ 649 _ 2014 zał (5)

Uchwała nr LX _ 649 _ 2014 zał (6)

Uchwała nr LX _ 649 _ 2014 zał (7)

Uchwała nr LX _ 649 _ 2014 zał

 

Zmiany przyjęte w roku 2015

Uchwała nr V 43 2015

Uchwała nr V 43 2015 zał 1

Uchwała nr V 43 2015 zał 2

Uchwała nr X 107 2015

Uchwała nr X 107 2015 zał 1

Uchwała nr X 107 2015 zał 2

Zmiany przyjęte w roku 2016

 

Uchwała nr XX / 240 / 2016

96-uchwala-nr-xx-240-2016-zal-1