Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie
Szemud, ul. Kartuska 13

p.o. kier. Justyna Bieszk

tel. 676 – 51 – 51

Strona internetowa: www.gopsszemud.pl


Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Szemudzie

Szemud, ul. Szkolna 4a

dyr. Tomasz Stein

tel. 676 – 12 – 95

Strona internetowa: www.gcksir.szemud.pl


Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr. Leona Heyke w Szemudzie

Szemud, ul. Kwidzińskiego 1

dyr. Iwona Piastowska

tel. 676 – 11 – 88

strona internetowa: www.biblioteka.szemud.pl


Szkoła Podstawowa w Bojanie

Bojano, ul. J. Wybickiego 38

dyr. Wojciech Podgórski

tel. 676 – 03 – 85

strona internetowa: www.sbojano.pl


Szkoła Podstawowa w Częstkowie

Częstkowo, ul. Szkolna 9

p.o. dyr. Iwona Białas-Rychlak

tel. 676 – 12 – 97

strona internetowa: www.czestkowo.szkolna.net


 

Szkoła Podstawowa w Jeleńskiej Hucie

Jeleńska Huta, ul. Szkolna 5

dyr. Judyta Miłosz

tel. 676 – 11 – 96

strona internetowa: https://jelenskahuta.edupage.org/


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie:

Kielno, ul. Szkolna 4

dyr. Joanna Kułaga

tel. 676 – 07 – 14

strona internetowa: www.spkielno.pl


Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Kaszubskich w Koleczkowie

Koleczkowo, ul. Wejherowska 24

dyr. Sabina Bieszk (do 30.09.2020)
dyr. Hanna Garbowska (od 01.10.2020)

tel. 676 – 01 – 08

strona internetowa: http://www.szkola-koleczkowo.szkolnastrona.pl


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie

Łebno, ul. Szkolna 1

dyr. Łukasz Kwidziński

tel. 676 – 18 – 04

strona internetowa: http://www.szkolalebno.pl


Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie

dyr. Bożena Kąkol

tel. 676 – 18 – 06

strona internetowa: www.splebienskahuta.pl


Szkoła Podstawowa im. H. Sucharskiego w Szemudzie

Szemud, ul. Szkolna 4

dyr. Joanna Kwidzińska Szulc

tel. 676 – 11 – 10

strona internetowa: www.sp.szemud.pl