Piastowska Iwona – Dyrektor BPGSz w Szemudzie

Stein Tomasz – Dyrektor GCKSiR w Szemudzie

 

Wojciech Podgórski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bojanie

Wojciech Podgórski – objęcie stanowiska dyrektora

Iwona Białas-Rychlak – p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Częstkowie

Białas-Rychlak Iwona – objęcie stanowiska p.o. dyrektora

Judyta Miłosz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie

Joanna Kułaga – Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie

 

Sabina Bieszk – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie

Bieszk Sabina – objęcie stanowiska dyrektora

Hanna Garbowska – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie

Hanna Garbowska- objęcie stanowiska dyrektora

Łukasz Kwidziński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łebnie

 

Bożena Kąkol – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie

Joanna Kwiecińska-Szulc – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie