PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY SZEMUD

Uchwała PGN Szemud
Uchwała zmieniająca
PGN_GMINA_SZEMUD – zmiany

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest wskazanie działań mających na celu poprawę stanu powietrza w Metropolii.

Link do filmu na Facebooku:

https://www.facebook.com/MetropoliaGGS/videos/vb.150167458455389/578664218939042/?%20type=2&theater


Analiza Stanu Gospodarki Odpadami
na terenie gminy Szemud

Analiza_Stanu_Gospodarki_Szemud_2016

Analiza_Stanu_Gospodarki_Szemud_2015

Analiza_Stanu_Gospodarki_Szemud_2014

Analiza_Stanu_Gospodarki_Szemud_2013