Zgodnie z §34 Umowy Spółki, Eko Dolina Sp. z o. o. przekazuje informację o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 214 000,00 EURO na ,,Dostawa i montaż wraz z serwisowaniem prasy kanałowej do prasowania odpadów i surowców wtórnych (CPV: 42636000-3, 42990000-2)”

Informacja do Wspólników – prasa kanałowa