Zgodnie z §34 Umowy Spółki, Eko Dolina Sp. z o. o. przekazuje informację o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 214 000,00 EURO na:

Dostawa energii elektrycznej (CPV: 09300000-2, 09310000-5)

Informacja dla wspólników

Informacja dla wspólników – załącznik