Informacja o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 214 000,00 EURO na zadanie pn.: SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DO SILNIKA DIESLA (CPV: 09134100-8).

Informacja do wspólników