Informacja sygnatura sprawy GD.ZUZ.3.421.455.2019.DK z dnia 13.09.2019r. (data wpływu 16.09.2019r.) Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości infomrację, że na wniosek Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Gościciny (km 32+935) – sieci wodociągowej , na terenie dz. nr 158/1 obr. Jeleńska Huta.

Informacja Dyrektora Zarządu ZWP w Gdańsku