Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku z dnia 10.03.2020 r. znak GD.ZUZ.3.421.953.2019.DK informująca, iż na wniosek Pani Doroty Mikuła, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Adama Stypnik, AS-PROJEKT Adam Stypnik (ul. Kołobrzeska 50G/15, 80-394 Gdańsk) o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu biegnącego wzdłuż ulicy Wejherowskiej w Koleczkowie, polegającej na wykonaniu przepustu o długości 14,3 m, zlokalizowanego na dz. nr 12/43, 12/41 obręb Koleczkowo, gmina Szemud.

Informacja