Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku z dnia 28 października 2020 roku znak GD.ZUZ.3.4210.709.2020.DK informująca o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o., z dnia 10.09.2020 r. (data wpływu 16.09.2020 r.) w sprawie wygaszenia decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku nr GD.ZUZ.3.421.88.2019.BS z dnia 10.05.2019 r., na której przeniesiono na Gminne Przedsiębiorstwo Komunalnego Sp. z o. o. pozwolenie wodnoprawnego szczególne korzystanie z wody – pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia, zlokalizowanego na działce nr 5/1, 8/1 8/27 obr. Bojano, gmina Szemud, udzielonego Gminie Szemud w pkt A decyzji Starosty Wejherowskiego Nr OS-216/2015 z dnia 16.06.2015 r. znak: OS.6341.23.2015.MM2

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku