Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku