Informacja o naborze na ławnika do Sądu Rejonowego w Wejherowie
na kadencję obejmującą lata 2020-2023

W związku z upływającą w bieżącym roku kadencją ławników, Gmina Szemud informuje o naborze na ławnika Sądu Rejonowego w Wejherowie na kadencję obejmującą lata 2020 – 2023. Szczegóły w poniższym załączniku.

Informacja o naborze na ławnika do Sądu Rejonowego w Wejherowie

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika