Informacja o o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000,00 EURO na: dostawa energii elektrycznej, kod cpv 09300000-2, 09310000-5.

Informacja dla wspólników