Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Szemud.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego