INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD
ZA ROK 2019

W oparciu o art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570) podaję do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje:

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SZEMUD ZA ROK 2019