Informacja o wynikach naboru na Kierownika GOPS w Szemudzie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1282 ) Wójt Gminy Szemud informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Justyna Bieszk
zamieszkała w Leśnie

Uzasadnienie wyboru:
Pani Justyna Bieszk spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada kwalifikacje i predyspozycje zapewniające prawidłowe wykonywania powierzonych obowiązków służbowych na przedmiotowym stanowisku .
Z testu i rozmowy kwalifikacyjnej uzyskał łącznie 55 punktów na 60 możliwych.

Szemud, dnia 30.11.2020r..