INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko urzędnicze Referent ds. ewidencji ludności
w Urzędzie Gminy Szemud

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 1282 z późn. zmianami) Wójt Gminy Szemud informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze Referent ds. ewidencji ludności została wybrana

Pani Magdalena Sikora
zamieszkała w Szemudzie

Uzasadnienie wyboru:
Pani Magdalena Sikora spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada kwalifikacje i predyspozycje zapewniające prawidłowe wykonywania powierzonych obowiązków służbowych na przedmiotowym stanowisku .
Z testu i rozmowy kwalifikacyjnej uzyskał łącznie 67 punktów na 70 możliwych.

Szemud, dnia 03. 12. 2020 r.