Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie ptasiej grypy

Ptasia grypa – informacja