Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Urząd Gminy w Szemudzie informuję, że w dniu 29.05.2019r., do Urzędu Gminy w Szemudzie wpłynął wniosek Ultramare Sp. z o. o., ul. Wejherowska 99, 84-217 Szemud o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa przedsiębiorstwa Ultramare wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na działkach 377/7, 377/6 i 377/2 w Szemudzie. W związku z powyższym Wójt Gminy Szemud wszczął postępowanie administracyjne w ww. sprawie.

Informacja Wójta Gminy Szemud