Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szemud

Informacja Wójta Gminy Szemud