Informacja o wydaniu zmiany decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szemud z dnia 4 listopada 2020 r. znak GO.6233.4.2017.5 na wniosek przedsiębiorstwa ,,RICHERT” S.C. Richert, S. Ellwart, J. Lewandowska, ul. Legionów 7, 83-330 Żukowo.

Informacja Wójta Gminy Szemud