Informacja Wójta Gminy Szemud znak GO.6220.3.2019.9 z dnia 08.10.2019r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa przedsiębiorstwa Ultramare wraz z zabudową infrastruktury towarzyszącej” planowanego na terenie działek nr 377/7, 377/6 i 377/2 w miejscowości Szemud.

Informacja Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.3.2019.9