Urząd Gminy Szemud informuje, że w dniu 2 lipca 2019r., na wniosek przedsiębiorcy – Pani Anastazji Bańskiej, Prezesa Zarządu firmy WC Serwis Sp. z o. o. z siedzibą 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2, NIP: 648-273-04-08, z dnia 06.05.2019r., Wójt Gminy w Szemudzie wydał decyzję znak: GO.6233.2.2019.4 zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na ternie Gminy Szemud.

Informacja