Informacja z dnia 29.08.2019r. sygnatura sprawy GD.ZUZ.3.421.467.2019.DK Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku podająca do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Michała Dobrowolskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Skarżyńskiego, ul. Zielona 1, 81-113 Gdynia, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, polegającego na zastąpieniu odcinka rowu melioracyjnego bez nazwy zlokalizowanego na dz. nr 76/5 w Kielnie, rurą PVC o średnicy 400 mm.

Informacja