Zaproszenie – XXII SESJA – 29.12.2020.

Porządek obrad – XXII SESJA – 29.12.2020

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały uchwały nr XXI.308.2020 Rady Gminy Szemud z dnia 11 grudnia 2020 r.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI.309.2020 Rady Gminy Szemud z dnia 11 grudnia 2020 r.


Informuję, że w dniu 10.12.2020 r. o godz. 8.15 w Centrum Sportowym w Kielnie odbędzie się posiedzenie komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Barbara Rzeszewicz


Projekt Budżetu Gminy Szemud na rok 2021

Materiały na XXI SESJĘ – 11.12.2020

Materiały na sesję BIP – C.D. – PROJEKT UCHWAŁY BUDZETOWEJ NA ROK 2021 – DRUGA AUTOPORAWKA

Materiały na sesję BIP – cd. AUTOPORAWKA WPF 2021-2035

Opinia RIO – projekt uchwały budżetowej na rok 2021

Opinia RIO – projekt WPF na lata 2021-2035


Informuję, że

– w dniu 30 listopada br. w GCKSiR o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie komisji rewizyjnej w celu zaopiniowania projektu budżetu na rok 2021;

– w dniu 30 listopada br. w GCKSiR o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji w celu zaopiniowania projektu budżetu na rok 2021;

– w dniu 30 listopada br. w GCKSiR o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie komisji budżetowo – gospodarczej w celu zaopiniowania projektu budżetu na rok 2021.

Barbara Rzeszewicz


Porządek obrad – XX sesja – 26.11.2020
[do pobrania]

Materiały na sesję:

Materiały na sesję – cz. 1

Materiały na sesję – cz. 2

Materiały na sesję – cz. 3

Jednocześnie przypominamy o trwającym stanie epidemii i związanymi z tym obostrzeniami.

Ze względu na obecną sytuację sanitarno – epidemiologiczną przypominamy, że sesja dla mieszkańców dostępna jest w trybie on -line.


Informuję, że:

– w dniu 25.11.br. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się komisja Skarg Wniosków i Petycji;

– w dniu 26.11.br. o godz. 8.30 w GCKSiR odbędzie się sesja Rady Gminy Szemud.

Ponadto informuję, że w dniu 27.11.br. o godz. 8.00 w GCKSiR odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Szemud w celu zapoznania się z projektem budżetu Gminy Szemud na rok 2021 i wydania stosownych opinii.

Projekt budżetu na rok 2021 oraz projekt WPF na rok 2021-2035 znajdują się w BIP pod adresem: http://old.bip.szemud.pl/budzet-i-finanse/

Sesja budżetowa odbędzie się w dniu 11.12.2020 r. o godz. 8.30 w GCKSiR.

Barbara Rzeszewicz


W dniu 15 października 2020 r. o godz. 8.30 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie rozpatrzenia wniosków stypendialnych.

Beata Węzeł


Porządek obrad – XIX sesja – 3.08.2020r.

Materiały na posiedzenia komisji i sesję

Materiały na posiedzenia komisji i sesję – cd

Materiały na posiedzenia komisji i sesję – cd2


Informuję, że:

– w dniu 31 lipca 2020 r. o godz. 8.00 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji budżetowo – gospodarczej, komisji infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i rolnictwa oraz komisji oświaty, kultury i spraw społecznych;

– w dniu 31 lipca 2020 r. o godz. 11.00 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji skarg wniosków i petycji;

– w dniu 3 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się sesja Rady Gminy Szemud.

Jednocześnie przypominamy o trwającym stanie epidemii i związanymi z tym obostrzeniami. Ze względu na trwający stan epidemii przypominamy, że sesja dla mieszkańców dostępna jest w trybie on -line.

Barbara Rzeszewicz


ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SZEMUD ZA 2019 ROK

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Szemud za 2019 rok zabierają głos radni.
Głos mogą zabrać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy w Szemudzie.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Szemud odbędzie się 3 sierpnia 2020 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31 lipca 2020 r. do godziny 14.00 w Kancelarii Urzędu Gminy w Szemudzie.
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w załączeniu a także w Kancelarii Urzędu Gminy w Szemudzie.

Zarządzenie 424.07.2020

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE


Informuję, że:

– w dniu 13 lipca br. o godz. 8.00 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji rewizyjnej w celu dokonania analizy sprawozdania finansowego GCKSiR w Szemudzie oraz sprawozdania finansowego GOPS – u w Szemudzie;

– w dniu 14 lipca br o godz. 8.00 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji rewizyjnej w celu dokonania analizy i oceny sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019.

Jednocześnie przypominam o trwającym stanie epidemii i związanymi z tymi obostrzeniami.

Barbara Rzeszewicz


UWAGA !!!
Zmiana terminów XVII i XVIII sesji Rady Gminy Szemud

W dniu dzisiejszym, w  związku z odbywającymi się w szemudzkiej hali sportowej egzaminami pisemnymi uczniów klas ósmych, dyrektor ZSP w Szemudzie wystąpiła z wnioskiem o przełożenie terminu obrad – pismo załączamy poniżej.

Pismo dyrektora ZSP w Szemudzie

W związku z powyższym terminy obydwu sesji zostały zmienione.
Sesja XVII odbędzie się w dniu dzisiejszym o godz. 15.00 (miejsce bez zmian),
a sesja XVIII odbędzie się w dniu dzisiejszym o godz. 16.00 (miejsce bez zmian).


Porządek obrad – XVIII SESJA

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu – Opieka wytchnieniowa- edycja 2020


Materiały na XVII sesję Rady Gminy Szemud


Informuję, że w dniu 15 czerwca 2020 roku o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Szemud odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej.

Barbara Rzeszewicz


Informuję że w dniu 21.03.2020 r. o godz. 9.00 w GCKSiR odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Szemud. 

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym.

Porządek obrad – XVI sesja – 21.03.2020

Również z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego sesja odbędzie tylko z udziałem radnych i pracowników Urzędu.
Sołtysów oraz mieszkańców zachęcamy do oglądania transmisji w internecie.

Ponadto z uwagi na brak możliwości określenia terminu zakończenia obecnego stanu bardzo proszę członków komisji oświaty o szczegółowe zapoznanie się z przesłanymi Państwu w dniu 13.03.2020 r. wnioskami stypendialnymi i w miarę możliwości o ich jak najszybsze rozpatrzenie na komisji, która odbędzie w dniu 21.03.2020 r. bezpośrednio po sesji.

Materiały na sesję i komisje [ZIP]

Materiały na sesję i komisje – cd. [ZIP]

Materiały na sesję i komisje – cd.2

Materiały na sesję i komisje – cd.3 [ZIP]

Materiały na sesję i komisje – cd.4 [ZIP]

Materiały na sesję i komisje – cd.5 [ZIP]

 Barbara Rzeszewicz
Sekretarz Gminy Szemud

 


W dniu 31 stycznia br o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Barbara Rzeszewicz
Sekretarz Gminy Szemud


W dniu 10 stycznia br. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Barbara Rzeszewicz
Sekretarz Gminy Szemud


 

W dniu 17 grudnia br. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.

W załączeniu program posiedzenia komisji oraz porządek obrad sesji wraz z projektami uchwał.

Program posiedzenia komisji – 17.12. 2019.

Porządek obrad – XV sesja – 18.12.2019.

Materiały na sesję i komisje

Projekt Budżetu na rok 2020: Budżet na rok 2020_projekt uchwały

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej o Projekcie Budżetu na rok 2020:

UCHWAŁA nr 0031-250-g282-F-III-2019

UCHWAŁA nr 0031-251-g282-P-III-2019

Barbara Rzeszewicz
Sekretarz Gminy Szemud


Porządek obrad – XIV SESJA

Projekt uchwały – regulamin wynagradzania nauczycieli

Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym (art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506).

Barbara Rzeszewicz


W dniu 6.12.2019 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji budżetowo – gospodarczej w celu wydania opinii dot. projektu budżetu na rok 2020.

Barbara Rzeszewicz


Informuję, że w dniu 4.12.2019 r. o godz. 13.30 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Szemud w celu przedstawienia projektu Budżetu Gminy Szemud na rok 2020.

Dokument dostępny jest pod poniższym linkiem:

http://old.bip.szemud.pl/wp-content/uploads/sites/2/2015/11/projekt-budzetu-gminy-szemud-na-2020-rok.pdf

Barbara Rzeszewicz


Porządek obrad – XIII sesja – 27.11.2019.

Program posiedzenia komisji – 26.11. 2019.

Materiały na komisje i sesję


W dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 9.30 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie posiedzenie komisji budżetowo – gospodarczej, komisji infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i rolnictwa oraz komisji oświaty, kultury i spraw społecznych w celu dokonani przeglądu dróg.

Po wyjazdowym posiedzeniu odbędzie się posiedzeniu w sali narad odbędzie się posiedzenie komisji oświaty, kultury i spraw społecznych.

W dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie posiedzenie komisji budżetowo – gospodarczej, komisji oświaty, kultury i spraw społecznych oraz komisji infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i rolnictwa.

W dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w GCKSiR odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz


Porządek obrad – XII sesja – 28.10.2019.

Program posiedzenia komisji – 28.10. 2019.

Materiały na komisje i sesję


Informuję, że:

– w dniu 24 października 2019 r. o godz. 12.30 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji budżetowo – gospodarczej,

– w dniu 24 października 2019 r. o godz. 13.30 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i rolnictwa,

– w dniu 25 października 2019 r. o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji rewizyjnej,

– w dniu 25 października 2019 r. o godz. 10.30 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji,

– dniu 28 października 2019 r. o godz. 10.30 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji budżetowo – gospodarczej, komisji oświaty, kultury i spraw społecznych oraz komisji infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i rolnictwa.

Barbara Rzeszewicz


Informuję, że w dniu 15 października br. o godz. 8.30 w GCKSiR w Szemudzie ul. Szkolna 4a odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud w celu rozpatrzenia wniosków stypendialnych.

Barbara Rzeszewicz


Informuję, że:

– w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji rewizyjnej,

– w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji,

– dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji budżetowo – gospodarczej, komisji oświaty, kultury i spraw społecznych oraz komisji infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i rolnictwa,

– w dniu 30 sierpnia 2019 r. o godz. 9.30 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się XI sesja Rady Gminy Szemud.

Materiały na sesję

Materiały na sesję – c.d.

Barbara RzeszewiczPorządek obrad – X sesja.

Projekt uchwały – pomoc finanowa dla Powiatu


W dniu 1.08.2019 r. o godz. 12.00 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się X sesja Rady Gminy Szemud. Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506).

Barbara Rzeszewicz


Porządek obrad – IX sesja – 28.06.2019.

Materiały na sesję

Materiały na sesję c.d.

Program posiedzenia komisji – 26.06. 2019.


Informuję, że w dniu:

– 28 czerwca 2019 o godz. 9.30 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się sesja Rady Gminy Szemud. Po sesji odbędzie się objazd po remizach OSP działających na terenie gminy Szemud;

– 26 czerwca 2019 r.  o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji budżetowo – gospodarczej, komisji oświaty, kultury i spraw społecznych oraz komisji infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i rolnictwa.

 

Barbara Rzeszewicz


RAPORT O STANIE GMINY

Raport o stanie Gminy szemud za rok 2018 – ZARZADZENIE

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SZEMUD ZA 2018 ROK

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Szemud za 2018 rok zabierają głos radni.
Głos mogą zabrać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy w Szemudzie.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Szemud odbędzie się 28 czerwca 2019 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 czerwca 2019 r. do godziny 15.30 w Kancelarii Urzędu Gminy w Szemudzie.
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w załączeniu a także w Kancelarii Urzędu Gminy w Szemudzie.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SZEMUD ZA 2018 ROK – INFORMACJA

ZGŁOSZENIE


Informuję, że w dniu 5 czerwca br. o godz. 9.30 w GCKSiR Gminy w Szemudzie odbędzie VIII sesja Rady Gminy Szemud.

Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Porządek obrad – VIII sesja

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Szemud

Barbara Rzeszewicz


Porządek obrad – VII sesja – 27.05.2019


Informuję, że w dniu 27 maja br. w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się uroczysta sesja Rady Gminy Szemud z okazji XXX lecia Wolności RP oraz Dnia Samorządu Terytorialnego.

Uroczystość rozpocznie się mszą św.  o godz. 9.00 w kościele pw.  św. Mikołaja w Szemudzie.

O godz. 10.30 w GCKSiR w Szemudzie rozpocznie się uroczysta sesja.

W dniu 24 maja br. o godz. 9.30 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji budżetowo – gospodarczej, komisji oświaty, kultury i spraw społecznych oraz komisji infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i rolnictwa w celu zaopiniowania projektów uchwał skierowanych na sesję.

Materiały na posiedzenie komisji RG

Projekt uchwały – nadanie nazwy ulicy – Donimierz

W dniu 24 maja br. o godz. 8.30 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji w celu rozpatrzenia skargi.

Barbara Rzeszewicz


W dniu 27 maja br. (poniedziałek) odbędzie się uroczysta sesja Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz


Informuję, że w poniżej podanych terminach odbędą się posiedzenia komisji rewizyjnej w celu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018:

– 10 maja br. o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie;

– 15 maja br. o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie;

– 16 maja br. o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie.

Barbara Rzeszewicz


Porządek obrad – VI sesja.

Materiały na VI sesję RG Szemud


Porządek obrad

Materiały na V Sesję RG Szemud
Materiały na V Sesję RG Szemud – c.d.


Informuję, że:

1) w dniu 27.03.2019 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji budżetowo – gospodarczej, komisji oświaty, kultury i spraw społecznych oraz komisji infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i rolnictwa;

2) w dniu 29.03.2019 r. o godz. 9.30 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Szemud.

Program posiedzenia komisji – 27.03. 2019.

Materiały na posiedzenie komisji RG Szemud

 

Barbara Rzeszewicz


W dniu 15 marca br o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w celu rozpatrzenia wniosków stypendialnych.

Barbara Rzeszewicz


Porządek obrad – IV sesja

Materiały na sesję

Materiały na sesję cd.


Informuję, że:

1) w dniu 11.02.2019 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji budżetowo – gospodarczej;

2) w dniu 12.02.2019 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji budżetowo – gospodarczej, komisji oświaty, kultury i spraw społecznych oraz komisji infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i rolnictwa;

3) w dniu 13.02.2019 r. o godz. 9.30 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz

 


Materiały na sesję (spakowane ZIP-em)


Informuję, że III sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 20 grudnia (czwartek) br. godz. 10.30. w GCKSiR w Szemudzie.

Wspólne posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 18 grudnia (wtorek) br. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie.

Barbara Rzeszewicz


Porządek obrad – sesja 5.12.2018

Materiały na sesję

 


Informuję, że:

– w dniu 3 grudnia br. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy w celu rozpatrzenia i zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz  projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2019 – 2030.

– w dniu 7 grudnia br. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się  posiedzenie komisji Budżetowo-Gospodarczej  w celu zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz  projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2019 – 2030.

Barbara Rzeszewicz


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I
z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji