Porządek obrad

Materiały na sesję


Informuję, że:

– w dniu 6 listopada br. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Szemud;

– w dniu 7 listopada br. o godz. 14.00 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się sesja Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz


Materiały na sesję

Program posiedzenia komisji – 15.10.2018


Informuję, że:

1) w dniu 12 października br. o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych w celu rozpatrzenia wniosków stypendialnych;

2) w dniu 15 października br. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Szemud;

3) w dniu 17 października br. o godz. 14.00 w GCKSiR odbędzie sesja Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz

 


 

Porządek obrad – sesja XLVII

Projekt uchwały w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych


Porządek obrad – 31.08.2018

Materiały na sesję

Materiały na sesję cz. II


W dniu 29 sierpnia br. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Szemud.

W dniu 31 sierpnia br. o godz. 8.30 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się sesja Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz

Program posiedzenia komisji – 29.08.2018

Materiały na komisje


Porządek obrad – XLV sesja

Projekt uchwały – nabycie do zasobu dz.336

Projekt uchwały – nabycie do zasobu dz.428


W dniu 22.06.2018 odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Szemud o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy.

Anna Lieske


Porządek obrad – sesja XLIV

Materiały – sesja XLIV


Informuję, że w dniu 8 czerwca br. o godz. 9.00 w sali narad UG Szemud odbędzie się Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szemud.

Anna Lieske


Porządek obrad – SESJA 30.05.2018

Materiały na sesję


W dniu 23 maja br. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy.

Uroczysta sesja Rady Gminy z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego odbędzie się w dniu 30 maja br. o godz. 11.00 w GCKSiR w Szemudzie.

Materiały na wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy


Wniosek o zwołanie sesji

Porządek obrad XLII sesji RG Szemud

Projekt uchwały – przekazanie skargi do WSA


Materiały na sesję:
Materiały na Sesję
Materiały na Sesję cd.


Informuję, że:

– w dniu 12.03.2018 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy m.in. w celu zaopiniowania projektów uchwał;

– w dniu 14.03.2018 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy m.in. w celu zaopiniowania projektów uchwał;

– w dniu 15.03.2018 r. o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w celu wniosków stypendialnych;

– w dniu 16.03.2018 r. o godz. 8.30 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie sesja Rady Gminy Szemud.

 

Barbara Rzeszewicz

Materiały na Komisje
Materiały na Komisje cd.


W dniu 28.12.2017 r. o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Szemud w związku koniecznością podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia wykazu wydatków, które nie wygasają z dniem 31.12.2017 r.

Barbara Rzeszewicz


Wspólne posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 14 grudnia br. o godz. 13.30 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie.

Uroczysta XXXVIII sesja Rady Gminy Szemud odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 roku o godz. 12.00 w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie, ul. Szkolna 4a.

Zaproszenie – sesja XXXVIII

Porządek obrad XXXVIII sesji RG

Materiały na sesję


Informuję, że zmianie uległy godziny rozpoczęcia komisji.

Wspólne posiedzenie komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w celu zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na rok 2018 odbędzie się w dniu 5 grudnia br. o godz. 17.00.

Posiedzenie Budżetowo – Gospodarczej w celu zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na rok 2018 odbędzie się w dniu 6 grudnia br. o godz. 15.00.

Miejsce posiedzenia pozostaje bez zmian.

Barbara Rzeszewicz


Program posiedzenia komisji – 29.11.2017

Projekt uchwały – wymiar podatku rolnego na rok 2018

Opinia Izby rolniczej dot. obniżenia podatku rolnego na rok 2018

Projekt uchwały – zmiana Gminnnego Programu PiRPA

Projekt uchwały dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uzasadnienie do projektu uchwały dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Materiały na sesję cd


Informuję, że:

– w dniu 29 listopada br o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy w celu zaopiniowania uchwał skierowanych na sesję w dniu 30 listopada oraz przedstawienia projektu uchwały budżetowej na rok 2018;

– w dniu 30 listopada br o godz. 8.30 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się konferencja – „Rodzina to nasza przyszłość” (program konferencji w zał. ) , po której ok. godz. 10.00 odbędzie się sesja Rady Gminy Szemud;

– w dniu 5 grudnia br o godz. 14.00 w sali narad urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w celu zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na rok 2018;

– w dniu 6 grudnia br o godz. 14.00 w sali narad urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji Infrastruktury, Budżetowo – Gospodarczej w celu zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na rok 2018;

– w dniu 14 grudnia br o godz. 13.30 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy w celu zaopiniowania uchwał skierowanych na sesję w dniu 15 grudnia br.

Projekt budżetu na 2018r

Barbara Rzeszewicz


1

Porządek obrad – XXXVI sesja

Materiały na sesję


 

Informuję, że ze względów organizacyjnych posiedzenie komisji rewizyjnej w dniu 24 października odbędzie się o godz. 14.30, natomiast wspólne posiedzenie komisji w dniu 25 października odbędzie się o godz. 13.00.

Barbara Rzeszewicz


 

W dniu 16 października br. o godz. 8. 30 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w celu rozpatrzenia wniosków stypendialnych.

Barbara Rzeszewicz


 

W dniu 2. 10. 2017 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Szemud.

Anna Lieske


 

1

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Szemud w dniu 20.09.2017

Projekty uchwał:
Bojano ul. Zielona Dolina – projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy
Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia gruntu
Projekt uchwały sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szemud. pdf


 

Informuję, że:

– w dniu 18 września br. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Szemud,

– w dniu 20 września br. o godz. 8.30 w sali korekcyjnej GCKSiR w Szemudzie odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz


 

1

Porządek obrad XXXIII sesji RG Szemud

Materiały na sesję (spakowane ZIP-em)


 

Informuję, że:

– w dniu 28 sierpnia br o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Szemud;

– w dniu 30 sierpnia o godz. 8.30 odbędzie się sesja Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz


 

1

Porządek obrad – 14.07.2017
Materiały na sesję – cz. 1
Materiały na sesję – cz. 2


 

Informuję, że:

– w dniu 10 lipca br. o godz. 12.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie komisji stałych Rady Gminy m.in. w celu przeglądu inwestycji drogowych – wyjazd spod Urzędu Gminy o godz. 12.00. Następnie odbędzie się krótkie spotkanie w GCKSiR w Szemudzie a o godz. 16.00 na hali sportowej w GCKSiR odbędzie się spotkanie z przedsiębiorcami (więcej na: http://szemud.pl/artykuly/zaproszenie-na-spotkanie-z-przedsiebiorcami-3/)

– w dniu 12 lipca br. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy w celu zaopiniowania projektów uchwał.

– w dniu 14 lipca br. o godz. 8.30 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz


 

1

Porządek obrad

Materiały na sesję


 

Informuję, że:

– w dniu 21 czerwca br. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Szemud;

– w dniu 22 czerwca br o. godz. 12.00 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się sesja Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz


 

1

Porządek obrad – sesja XXX

Materiały na sesję

 


 

Informuję, że w dniu 15 oraz 17 maja br. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędą się wspólne posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Szemud.

Materiały na posiedzenie Komisji stałych (spakowane ZIP-em)

Dodatkowe materiały na posiedzenie Komisji stałych w dniu 17.05.2017 (spakowane ZIP-em)

Barbara Rzeszewicz


 

W dniu 8 maja br. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu gminy za rok 2016.

Barbara Rzeszewicz


 

1

porządek obrad -27.03.2017


 

Informuję, że wspólne posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 24 marca br. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie.

Materiały na komisję

Sesja odbędzie się w dniu 27 marca br. o godz. 8.30 w GCKSiR w Szemudzie.

WPF 2017-2025 [spakowane ZIP-em]

Barbara Rzeszewicz


 

Informuję, że ze względów organizacyjnych Sesja Rady Gminy Szemud odbędzie się w dniu 27 marca br. o godz. 8.30 w GCKSiR w Szemudzie.

Termin komisji pozostaje bez zmian.

Barbara Rzeszewicz


 

W dniu 22 marca br. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Szemud. Natomiast w dniu 24 marca br. o godz. 8.30 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie kolejna sesja Rady Gminy Szemud

Barbara Rzeszewicz


 

W dniu 14 marca br. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w celu rozpatrzenia wniosków stypendialnych.

Barbara Rzeszewicz


 

1 Materiały na sesję [ZIP]
Porządek obrad – sesja 16.02.2017


 

Informuję, że w dniu 13 lutego br. o godz. 13. 00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Szemud.

Ponadto w przyszłym tygodniu odbędzie się również sesja Rady Gminy.

Barbara Rzeszewicz


 

1

Porządek obrad – XXVII sesja
Materiały na sesję (spakowane ZIP-em)


 

Informuję, że:

– w dniu 16 stycznia br. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Szemud w celu zaopiniowania projektów uchwał.

– w dniu 18 stycznia br. o godz. 8.30 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz


 

1 Porządek obrad XXVI Sesji RG Szemud
Materiały na sesję (ZIP)


 

Informuję, że komisje odbędą się wg. następującego harmonogramu:

–  w dniu 8 grudnia br. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie –  wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Szemud w celu przedstawienia projektu budżetu gminy na rok 2017;

– w dniu 12 grudnia br. – w proponowanym pierwotnie terminie komisja nie odbędzie się

– w dniu 13 grudnia br. – w proponowanym pierwotnie terminie komisja nie odbędzie się

– w dniu 14 grudnia br. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie –  wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Szemud oraz zaopiniowanie przez poszczególne komisje projektu budżetu gminy na rok 2017.

– w dniu 21 grudnia br. o godz. 14..00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie – wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Szemud w celu zaopiniowania projektów uchwał kierowanych na sesję Rady Gminy, która wstępnie planowana jest na 28 grudnia br.

 

Barbara Rzeszewicz


 

Informuję, że :

– w dniu 8 grudnia br. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Szemud w celu przedstawienia projektu budżetu gminy na rok 2017;

– w dniu 12 grudnia br. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji oświaty, kultury i spraw społecznych w celu zaopiniowania projektu budżetu gminy na rok 2017;

– w dniu 13 grudnia br. o godz. 14.00.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i rolnictwa w celu zaopiniowania projektu budżetu gminy na rok 2017;

– w dniu 14 grudnia br. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji budżetowo – gospodarczej w celu zaopiniowania projektu budżetu gminy na rok 2017.

– w dniu 21 grudnia br. o godz. 14..00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji oświaty, kultury i spraw społecznych w celu zaopiniowania projektów uchwał skierowanych na sesję rady gminy, która planowana jest na 28 grudnia br.

Barbara Rzeszewicz


 

1 Materiały na sesję (spakowane ZIP-em)

Porządek obrad xxv Sesji RG


 

W dniach 21 listopada br. o godz. 14.00 oraz 23 listopada br. o godz. 14.00 w sali narad odbędą się wspólne posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Szemud.

Sesja Rady Gminy Szemud planowana jest na dzień 25 listopada br. na godz. 8.30.

Program wspólnego posiedzenia komisji w dniu 21-11-2016
Materiały na wspólne posiedzenie komisji (spakowane ZIP-em)

Barbara Rzeszewicz


 

sesja

 

Zaproszenie na sesję
Porządek obrad XXIV sesji RG Szemud
Materiały na XXIV sesję RG Szemud


 

W dniu 13 października br o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu w celu rozpatrzenia wniosków stypendialnych.

Natomiast w dniach 17 i 19 października o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędą się się wspólne posiedzenia merytorycznych komisji stałych Rady Gminy Szemud.
Sesja Rady Gminy Szemud odbędzie się 21 października br. o godz. 8.30 w sali korekcyjnej GCKSiR w Szemudzie.

Barbara Rzeszewicz


 

Informuję, że w dniu 26 września br. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji rewizyjnej Rady Gminy Szemud, której tematem będzie analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Barbara Rzeszewicz


 

1

Porządek obrad
Materiały na sesję (spakowane ZIP-em)

 


 

1

Porządek obrad XXII sesji RG Szemud
Materiały na sesję (spakowane ZIP-em)


 

W dniu 12 września br. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie merytorycznych komisji stałych Rady Gminy Szemud, natomiast w dniu 14 września br. o godz. 8.30 w GCKSiR w Szemudzie (sala korekcyjna) odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Szemud.

 

Barbara Rzeszewicz


 

XX Sesja Rady Gminy Szemud

Zaproszenie na sesję
Porządek obrad — XX sesji
Materiały na sesję


Program posiedzenia
Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Dróg,
Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu,
Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa,
Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
w dniu 27 czerwca 2016 roku

1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum komisji
b) przyjęcie programu posiedzenia
c) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji;
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowej części wsi Szemud, gm. Szemud;
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na nieodpłatne nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 218 położonego w obrębie geodezyjnym Bojano, gm. Szemud;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na nieodpłatne nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 170/27 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino gm. Szemud;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonych jako działki nr 257/13, 341/1 położonych w obrębie geodezyjnym Koleczkowo gm. Szemud;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Koleczkowo (ul. Jaśminowa);
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Przetoczyno (ul. Rajdowa);
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Szemud;
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/144/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szemud;
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia Regulaminu stypendialnego Rady Gminy Szemud;
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na
terenie gminy Szemud”, w ramach działania Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach;
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Szemud do Związku Gmin Pomorskich;
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia umowy partnerskiej projektu zgłaszanego przez Powiat Wejherowski pn. „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim cz. I” Działanie 6.1 Aktywna integracja
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020;
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej projekt zgłaszanego przez Powiat Wejherowski pn. „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Powiecie Wejherowskim cz. II” Działanie 6.2 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020.
15. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Szemud;
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2016;
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025 przyjętej w drodze uchwały nr XIV/164/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 21.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szemud na lata 2016 – 2025;
9 . Sprawy różne;
10. Wolne wnioski;
11. Zakończenie posiedzenia.

Materiały na sesję


 

W dniu 23 czerwca br. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu w celu zaopiniowania zmian w regulaminie stypendialnym Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz


 

W dniach 13 i 27 czerwca br. o godz. 14.00 w sali  narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie merytorycznych komisji stałych Rady Gminy Szemud. Natomiast w dniu 30 czerwca br o godz. 9.30 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się uroczysta sesja Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz


Program posiedzenia
Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Dróg,
Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu,
Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa,
Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
w dniu 9 maja 2016 roku

1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum komisji,
b) przyjęcie programu posiedzenia,
c) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia  komisji;

2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015

3. Sprawy różne;

4. Wolne wnioski;

5. Zakończenie posiedzenia.

 


 

W dniu 6 maja 2016 r. o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji Rewizyjnej, w celu wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2015 oraz sporządzenia wniosku o udzieleniu Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2015.

W dniu 9 maja 2016 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie merytorycznych komisji stałych Rady Gminy.

W dniu 18 maja 2016 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie merytorycznych komisji stałych Rady Gminy.

Na dzień 20 maja br. planowana jest kolejna sesja Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz


Informuję, że w dniu 22 kwietnia br. o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, którego tematem będzie analiza finansowa GCKSiR w Szemudzie za rok 2015.

Barbara Reszewicz


W dniu 13 kwietnia o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy, a w dniu 15 kwietnia br o godz. 8.30 w sali korekcyjnej GCKSIR w Szemudzie odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz


W dniu 4 kwietnia br. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie merytorycznych komisji stałych Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz

PROGRAM POSIEDZENIA KOMISJI – 4.04.2016
Szemud ul. Jodłowa – projekt uchwały
Borkowscy Henryk i Wanda-Łebno – nieodpłatne nabycie
Parchem Jerzy- Kowalewo – nieodpłatne nabycie
Potrykus Jarosław- Kowalewo – nieodpłatne nabycie


s1

Porządek obrad
Materiały na sesję (spakowane ZIP-em)


Informuję, że w dniu:

– 11.03. br. o godz. 7.30 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów Rady Gminy Szemud;

– 16. 03 br. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Szemud odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Szemud;

– 18.03 br. o godz. 8.30 w sali korekcyjnej GCKSiR odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Szemud.

program posiedzenia komisji – 16.03.2016
uchwała Pomoc Finansowa Powiat – zmiana
uchwała zmiany w budżecie tekst
Objaśnienia do zmian w budżecie
zał. nr 1 wydatki 18.03.2016
przychody i rozchody zał. nr 2
ZAŁ NR 3 WZI 18.03.2016
dotacje zał. nr 4
uchwała WPF tekst
objaśnienia do zmian w WPF zał. nr 3
WPF zał. nr 1 do uchwały z 18.03.2016
Wykaz przedsięwzięć do WPF zał. nr 2

Barbara Rzeszewicz


W dniu 7 marca 2016 roku o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Szemud odbędzie się wspólne posiedzenie merytoryczne komisji stałych Rady Gminy.

Barbara Rzeszewicz

Program posiedzenia komisji 07.03.2016


zaproszenie - XVI sesja

Porządek obrad – XVI sesja
Materiały na sesję


 

Informuję, że w dniu:
  8.02.br. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych m.in. w celu dokonania analizy gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szemud;
–  17.02. br. o godz. 13.30 w sali narad  Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych m.in. w celu zaopiniowania przedstawionych projektów uchwał;
19.02 br. o godz. 8.00 w sali korekcyjnej GCKSiR w Szemudzie odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Szemud.
Barbara Rzeszewicz

W dniu 21 stycznia br. o godz. 15.00 w sali korekcyjnej GCKSiR w Szemudzie odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz

Porządek obrad

Materiały na sesję (spakowane ZIP-em)


W dniu 18 stycznia br. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Szemud odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy.

Program tego posiedzenia wraz z projektami uchwał

Ponadto w dniu 21 stycznia br. o godz. 14.00 w sali korekcyjnej GCKSiR w Szemudzie odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz


 

2015-12-21-07-45-53_1_82026
Materiały na sesję

Porządek obrad – XIV sesja


 

Informujemy, że w dniu:
– 3 grudnia br. o godz. 17.00 w hali sportowej w Bojanie odbędzie się posiedzenie komisji Komisji Budownictwa;
– 4 grudnia br. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie komisji Ronictwa i Bezpieczeństwa;
– 7 grudnia br. o godz. 7.30 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury,Ośwaty, Zdrowia i Sportu;
– 7 grudnia br. o godz.13.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie komisji Rewizyjnej;
– 7 grudnia br. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Tematem posiedzeń niniejszych komisji będzie analiza i wydanie opinii o projekcie uchwaly budżetowej na 2016 rok.

Barbara Rzeszewicz


2015-11-26-11-24-54_1_42508
Materiały na sesję (spakowane ZIP-em)

Porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Szemud


Najbliższa sesja Rady Gminy Szemud odbędzie się w dniu 30 listopada br. o godz. 14.00 w sali korekcyjnej GCKSiR w Szemudzie. Nie będzie sesji, która zaplanowana była na dzień 26 listopada br.

Przypominamy, że w dniu 23 listopada br. w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie o godz. 13.30 odbędzie sie wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Szemud podczas, którego omówiony zostanie m.in. projekt uchwały budżetowej na rok 2016 oraz projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2016 -2025. Dokumenty te sa dostępne w BIP- ie Urzędu Gminy Szemud pod linkiem
http://www.bip.szemud.pl/index.php?kate=4&men1=15&menu=15

Barbara Rzeszewicz


W dniu 17.11.2015r o godz. 13:30 odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Szemud w GCKSiR.

Anna Lieske


Materiały na sesję (spakowane ZIP-em)
Materiały na sesję, dot. projektu uchwały w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego:

Zał. nr – Kierunki

Zał. nr 1 – Studium (tekst)

Zał. nr 2 – Uwarunkowaniajpeg. nr 2 – Uwarunkowaniajpeg

Zał. nr 4 – rozpatrzenie uwag
____________________________________________________
UWAGA! Zaplanowana na dzień 19.11.2015r sesja Rady Gminy Szemud nie odbędzie się.

Barbara Rzeszewicz

W dniu 19 listopada br. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Szemud.
Następna sesja Rady Gminy Szemud odbędzie się w dniu 26 listopada br.

Ponadto w dniu 23 listopada br. o godz. 13.30 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz


 

W dniu 9 listopada br. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Szemud odbędzie sie wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz


 

Informacja o realizacji zadań oświatowych

Program wspólnego posiedzenia komisji stalych RG

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego za 2016 rok na obszarze Gminy Szemud

Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI.325.2001 Rady Gminy Szemud

Projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXI.302.2012 Rady Gminy Szemud z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II.8.2014

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.107.2007 Rady Gminy Szemud z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych

Zał nr 1 – Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szemud

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji projektu założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w perspektywie do 2030 roku dla gminy Szemud


 

W dniu 2 listopada br. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie sie posiedzenie Komisji Pojednawczej Rady Gminy Szemud w celu rozpatrzenia złożonego wniosku.

Barbara Rzeszewicz


2015-10-25-22-03-10_1_45682

Materiały na sesję

W dniu:
– 26 października br o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie merytorycznych komisji stałych Rady Gminy Szemud (komisji: finansów, budownictwa, rolnictwa i oświaty)
– 29 października br o godz. 13.00 w sali korekcyjnej GCKSiR w Szemudzie odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud


 

W dniu 15 października 2015r. (czwartek) w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenia komisji oświaty w celu rozpatrzenia złożonych wniosków stypendialnych.

Pozdrawiam
Barbara Rzeszewicz


 

Informuję, że poniedziałkowe (12.10.2015r.) wspólne posiedzenie komisji merytorycznych (Finansów, Oświaty, Budownictwa, Rolnictwa i Bezpieczeństwa) odbędzie się o godz. 13.30 w Gimnazjum w Szemudzie .

Po wspólnym posiedzeniu komisji odbędą się konsultacje społeczne w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud, uwzględniającego wniesione uwagi. Konsultacje odbędą sie w sali korekcyjnej GCKSiR w Szemudzie.

Barbara Rzeszewicz

 

Projekt uchwały- Częstkowo – n

Projekt uchwały- Donimierz – n

Projekt uchwały- Koleczkowo –

Projekt uchwały- Kowalewo – ni

Projekt uchwały- Szemud – nada

Wniosek o przeprowadzenie post


 

W dniu 12 października br. o godzinie 13:30 w sali korekcyjnej GCKSiR w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji merytorycznych (Finansów, Oświaty, Budownictwa i Rolnictwa) RG Szemud.

Po wspólnym posiedzeniu komisji odbędą się konsultacje społeczne w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud, uwzględniającego wniesione uwagi.

Barbara Rzeszewicz


 

W dniu 30 września br. odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa w celu zaopiniowania w terenie złożonych wniosków. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz


2015-09-08-12-12-03_1_47350

PORZĄDEK OBRAD X SESJI RADY GMINY SZEMUD
w dniu 10 września 2015 roku

1. Sprawy organizacyjne:
A – otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
B – przyjęcie porządku obrad
C – przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
2. Interpelacje radnych;
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Szemud;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano i Dobrzewino;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 616 położonej w obrębie geodezyjnym Szemud gm. Szemud;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 52/15 położonej w obrębie geodezyjnym Bojano gm. Szemud;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 361 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino gm. Szemud;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 434 położonej w obrębie geodezyjnym Koleczkowo gm. Szemud;
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Dobrzewino;
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Rębiska;
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Szemud własności sieci wodociągowej wraz z armaturą, zlokalizowanej w drodze gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr 190, 185/1, 185/2 położonych w Bojanie ul. Miedziana i ul. Kruszyńskiego w Gminie Szemud;
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Szemud własności sieci wodociągowej wraz z armaturą, zlokalizowanej w działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako nr 459/1, 467/1, 472/8, 472/7, 472/19, 472/30, 472/34 położonych w Kielnie ul. Miedziana i ul. Kruszyńskiego w Gminie Szemud.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie powołania zespołu przedstawiającego Radzie Gminy opinię o zgłoszonym kandydacie na ławnika do Sądu Rejonowego w Wejherowie;
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szemud;
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Pomorskiego,
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2015;
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2015-2025;
18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/73/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku;
19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
20. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje;
21. Wolne wnioski;
22. Zakończenie sesji.

Program posiedzenia wspólnego komisji stałych RG Szemud w dniu 9 września 2015r.


Informuję, że w dniu 25 sierpnia br. o godz. 13.30 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz

Program posiedzenia komisji stałych RG Szemud w dniu 25 sierpnia br.


Informuję, że w dniu:

– 25 czerwca br o godz. 11.00 w hali sportowej w Bojanie odbędzie się uroczysta sesja Rady Gminy Szemud;

– 22 czerwca br. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie sie wspólne posiedzenie merytorycznych komisji stałych Rady Gminy Szemud w celu dokonania analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy szemud za rok 2014 oraz omówienia projektów uchwał;

– 24 czerwca br. o godz. 11.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Dróg w celu rozpatrzenia wniosków złożonych do Studium.

Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie utworzenia sołectwa Karczemki

 

Uchwała określająca zasady przeprowadzania konsultacji

Załącznik nr 1 do projektu uchwały

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji


 

2015-05-21-13-01-48_1_49278
W dniu 27 maja br. o godz. 14.00 rozpocznie się wyjazdowe posiedzenie komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa, natomiast w dniu 10 czerwca br. o godz. 9.00 rozpocznie się wyjazdowe posiedzenie komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa w celu przeglądu nieruchomości oraz wsi zgłoszonych do konkursu „Piekna wieś”.

Barbara Rzeszewicz


 

W dniu 28 maja br. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji rewizyjnej w celu wypracowania opinii dotyczącej wykonania budżetu i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium za 2014 rok Wójtowi Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz


W dniu 15 maja br. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie sie posiedzenie Komisji Rewizyjnej, której tematem będzie „Analiza wydatków środków Sołeckich za rok 2014”.

Barbara Rzeszewicz


 

W dniu 25 maja br. o godz. 10.00 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się uroczysta sesja Rady Gminy Szemud z okazji 25 lecia samorządu.

Barbara Rzeszewicz


2015-04-21-08-11-49_1_02380

Program wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy


Informuję, że:
– w dniu 16 kwietnia br. o godz. 13. 00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie merytorycznych komisji stałych Rady Gminy Szemud w celu zapoznania sie z projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud.
– w dniu 21 kwietnia br. o godz. 12. 00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie merytorycznych komisji stałych Rady Gminy Szemud w celu rozpatrzenia projektów uchwał, które mają zostać skierowane na najbliższą sesje Rady Gminy

Natomiast o godz. 13.00 w dniu 21 kwietnia br. w hali widowiskowo-sportowej w Szemudzie ul. Szkolna 4A odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud.rozwiązaniami.

– w dniu 23 kwietnia br. o godz. 13.00 w sali korekcyjnej GCKSiR w Szemudzie odbędzie się kolejna Sesja Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud


2015-03-24-15-32-40_1_63376

Materiały na sesję (do porządku obrad)

Materiały na sesję (spakowane ZIP-em)


W dniu 26 marca br. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie merytorycznych komisji stałych Rady Gminy w celu omówienia projektów uchwał mających być przedmiotem sesji w dniu 27 marca br.

Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud

Program posiedzenia komisji


W dniu 27 marca br. o godz. 8.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Szemud.

Serdecznie zapraszamy!

Barbara Rzeszewicz


W dniu 20 marca br. odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg m. in. w celu przeglądu przepustów i mostów pod kątem ich stanu technicznego.

Wyjazd nastąpi o godz. 11.00 spod Urzędu Gminy w Szemudzie.

Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud


 

W dniu 17 marca br. odbędzie sie wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa w celu zaopiniowania wniosków dot. nieruchomości gruntowych oraz dokonania oceny stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych na terenie gminy.

Wyjazd nastąpi o godz. 11.00 spod Urzędu Gminy w Szemudzie.

Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud


 

Informuję, że w dniu 12 marca br. (czwartek) o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud


 

Informuję, że zmianie uległa godzina rozpoczęcia terminu posiedzenia komisji Rewizyjnej w dniu 6 marca br. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 8.00.

Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud


 

W dniu 6 marca 2015r. (piątek) o godz. 10.00 sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia będzie: „Zapoznanie się z wynikami kontroli zewnętrznych, przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Szemud w 2014 roku”.

Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud

Program posiedzenia:

Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg ,
Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu,
Komisji Rolnictwa,
Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego

w dniu 26 lutego 2015 roku

1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum komisji
b) przyjęcie programu posiedzenia
c) przyjecie protokołów z poprzedniego posiedzenia komisji
2. Sprawa dot. wodociągu na ul. Mickiewicza w Bojanie
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szemud na rok 2015;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Szemud własności sieci wodociągowej wraz z armaturą, zlokalizowanej w drodze dojazdowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr 20/39, 20/29 położonych w Bojanie ul. Leśnej
w Gminie Szemud;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kielno i Szemud;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonych jako działki nr 159/8, 159/13 położonych w obrębie geodezyjnym Szemud, Gm. Szemud;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 393/7 położonej w obrębie geodezyjnym Koleczkowo, Gm. Szemud;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty;
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Szemud oraz warunków i trybu składania deklaracji w formie papierowej i elektronicznej;
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego;
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015;
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 przyjętej w drodze uchwały Nr III/16/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 19.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2015 – 2025 z późn. zm.;
13. Wolne wnioski;
14. Zakończenie posiedzenia.


 

2015-02-24-13-51-25_1_04418
PORZĄDEK OBRAD V SESJI RADY GMINY SZEMUD
w dniu 27 lutego 2015 roku

1. Sprawy organizacyjne:
A – otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
B – przyjęcie porządku obrad
C – przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
2. Wystąpienie Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku
3. Interpelacje radnych;
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Szemud;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szemud na rok 2015;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Szemud własności sieci wodociągowej wraz z armaturą, zlokalizowanej w drodze dojazdowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr 20/39, 20/29 położonych w Bojanie ul. Leśnej w Gminie Szemud;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kielno i Szemud;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonych jako działki nr 159/8, 159/13 położonych w obrębie geodezyjnym Szemud, Gm. Szemud;
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 393/7 położonej w obrębie geodezyjnym Koleczkowo, Gm. Szemud;
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty;
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Szemud oraz warunków i trybu składania deklaracji w formie papierowej i elektronicznej;
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego;
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015;
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 przyjętej w drodze uchwały Nr III/16/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 19.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2015 – 2025 z późn. zm.;
15. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje;
16. Wolne wnioski;
17. Zakończenie sesji.


 

Informuję, że
– w dniu 26 lutego br. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji merytorycznych Rady Gminy Szemud;
– w dniu 27 lutego br. wo godz. 10.00 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud


2015-01-27-08-49-46_1_91831

PORZĄDEK OBRAD IV SESJI RADY GMINY SZEMUD
w dniu 29 stycznia 2015 roku

1. Sprawy organizacyjne:
A – otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
B – przyjęcie porządku obrad
C – przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
2. Wystąpienie Prezydenta Gdańska
3. Interpelacje radnych;
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Szemud;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szemud na rok 2015;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze powiatowej nr 1416;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonych jako działki nr 374/17, 374/18, 374/23, 374/28 położonych w obrębie geodezyjnym Szemud, Gm. Szemud;
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 365/34 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino, Gm. Szemud;
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 209/1 położonej w obrębie geodezyjnym Bojano, Gm. Szemud;
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonych jako działki nr 132/7, 132/14 położonych w obrębie geodezyjnym Bojano, Gm. Szemud;
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonych jako działki nr 373/6, 373/18 położonych w obrębie geodezyjnym Szemud, Gm. Szemud;
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 373/13 położonej w obrębie geodezyjnym Szemud, Gm. Szemud;
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 47/10 położonej w obrębie geodezyjnym Bojano, Gm. Szemud;
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 8/28 położonej w obrębie geodezyjnym Bojano, Gm. Szemud;
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szemud;
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Gminy Szemud;
18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015;
19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 przyjętej w drodze uchwały Nr III/16/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 19.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2015 – 2025 z późn. zm.;
20. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje;
21. Wolne wnioski;
22. Zakończenie sesji.


W dniu 26 stycznia br. o godz. 14.00 w GCKSiR w Szemudzie (sala korekcyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji merytorycznych Rady Gminy Szemud tj. Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa, Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg, Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu oraz Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
W dniu 29 stycznia br. o godz. 10.00 w GCKSiR w Szemudzie (sala korekcyjna) odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud


Informuję, że w dniu 15 stycznia br. o godz. 14.00 w pok. nr 21 w Urzędzie Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud


Terminy posiedzeń poszczególnych komisji stałych w celu wydania opinii nt. projektu budżetu na rok 2015.
– w dniu 17 grudnia br o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji Rolnictwa;
– w dniu 18 grudnia br o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji Oświaty oraz komisji Budownictwa
– w dniu 18 grudnia br. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji Finansów;

Sesja „budżetowa” planowana jest na dzień 30 grudnia br. na godz. 10.00. Przed sesją o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie z dzielnicowymi.

Ponadto w dniu 12 grudnia br. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Szemudzie rozpocznie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy w celu zapoznania się ze strukturą Urzędu, po czym nastąpi wyjazd komisji w teren w celu zapoznania sie z infrastrukturą gminną.

Natomiast o godz. 14.00, 15 grudnia br., w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie sie posiedzenie wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy w celu przedstawienia przez Wójta Gminy projektu budżetu na rok 2015.

Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud


W dniu 9 grudnia br. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się II sesja Rady Gminy Szemud.

Ponadto w imieniu Przewodniczących poszczególnych komisji stałych Rady Gminy informuję, że w dniu 8 grudnia br. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud

Program posiedzenia komisji


2014-12-04-20-37-13_1_86248