Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

1. Jacek Nawrocki – przewodniczący
2. Monika Brzeska
3. Tadeusz Haase
4. Ewa Kleszczewska
5. Wojciech Nowicki
6. Dariusz Pyż
7. Sławomir Skiba