Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg
1. Kazimierz Mach – przewodniczący
2. Zygmunt Bojke
3. Kazimierz Hermann
4. Witold Hoppa
5. Sławomir Skiba
6. Maciej Stępka

Regulamin


 

Opinia w sprawie projektu budżetu na rok 2015

Plan pracy Komisji Budownictwa, Godpodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg na rok 2015

Posiedzenie w dniu 08.12.2014r

Posiedzenie w dniu 12.12.2014r

Posiedzenie w dniu 15.12.2014r

Posiedzenie w dniu 18.12.2014r

Posiedzenie w dniu 26.01.2015r

Posiedzenie w dniu 26.02.2015r

Posiedzenie w dniu 26.03.2015r