Komisja Pojednawcza

1. Dariusz Pyż – przewodniczący
2. Tadeusz Haase
3. Ewa Kleszczewska