KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH

1) Jacek Nawrocki – PRZEWODNICZĄCY
2) Dariusz Pyż – WICEPRZEWODNICZĄCY
3) Beata Baranowska
4) Monika Brzeska
5) Kazimierz Mach
6) Wojciech Nowicki
7) Aleksandra Perz
8) Wincenty Polaszek
9) Felicja Radziak
10) Sławomir Skiba
11) Maciej Stępka


Protokół – 03.12.2018 (Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych)

Protokół – 05.12.2018 (Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych)

Protokół – 18.12.2018 (Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych)

Protokół – 12.02.2019 (Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych)

Protokół – 15.03.2019 (Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych)

Protokół – 24.05.2019 (Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych)

Protokół – 26.06.2019 (Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych)

Protokół – 29.08.2019 (Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych)

Protokół – 15.10.2019 (Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych)

Protokół – 28.10.2019 (Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych)

Protokół – 25.11.2019 (Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych)

Protokół – 26.11.2019 (Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych)

Protokół – 04.12.2019 (Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych)

Protokół – 17.12.2019 (Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych)

Protokół – 21.03.2020 (Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych)