Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk zawiadamiające, żę zapewniają udział społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na terenach poza obszarem miast województwa pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego