Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych.

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud o konkursie

Treść ogłoszenia konkursowego

Formularz oferty realizacji zadania publicznego

Iwona Curlej-Paszke