Konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych rozstrzygnięty.

Wyniki konkursu