Informacja o zamknięciu konkursu Kielno

————————————————————–

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu konkursu na

„Prowadzenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie z możliwością przygotowywania posiłków na miejscu w celu ich dalszej odsprzedaży poza terenem Szkoły wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia”

Dokumentację konkursu można pobrać poniżej.

Oferta konkursowa

Regulamin konkursu ofert na dzierżawę stołówki w Kielnie

Wyposażenie kuchni

Wzór umowy dzierżawy stołówki w SP Kielno

Klauzula informacyjna RODO – Szkoła Kielno

Dostępna jest również na stronie ww. placówki.

Przemysław Bartnik