Wójt Gminy Szemud ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie

Ogłoszenie o konkursie

Iwona Curlej-Paszke