Wójt Gminy Szemud ogłasza:

1. Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Szemud
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021”.

Konsultacje przeprowadzone są w celu ustalenia wspólnych działań Gminy Szemud z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego określonych w „projekcie programu” i wprowadzenia ewentualnie zgłoszonych uwag.

3. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 04.11.2020r. do 18.11.2020r.

4. Druk służący do składania opinii do „projektu programu” zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.szemud.pl

5.Opinie i uwagi do „projektu programu” należy składać na druku służącym do składania opinii do „projektu programu”, który został zamieszczony poniżej.

6.Opinie należy składać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@szemud.pl.

7. Projekt programu będzie dostępny na stronie internetowej gminy www.szemud.pl.

8. W przypadku pytań dotyczących projektu programu proszę kontaktować się poprzez e-mail i.curlej-paszke@szemud.pl lub kancelaria@szemud.pl.

9. Nie przedstawienie opinii oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

10. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji zostaną umieszczone na stronie internetowej www.szemud.pl.

Projekt – uchwała program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Druk_do_opiniowania

Iwona Curlej-Paszke