Rejestr Gminnych Instytucji Kultury

Prowadzony przez Referat Organizacyjny.
Podstawa prawna: art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zm.
Odpis z Rejestru oraz informacje o wpisanych do Rejestru instytucjach można uzyskać w Referacie Organizacyjnym ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, tel. 58 676-44-47, e-mail: kancelaria@szemud.pl.
Dane zawarte w Rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości Rejestru;
2) wydanie odpisu z Rejestru albo księgi rejestrowej.
Dane zawarte w Rejestrze udostępnia się na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z dnia 20 lutego 2012 r.).

Rejestr instytucji kultury (do pobrania)