Główny Urząd Statystyczny prowadzi nabór rachmistrzów spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Szczegóły dot. PSR 2020 są na stronie: spisrolny.gov.pl. Zgłoszenia przyjmujemy w Urzędzie Gminy w pok. nr 21 (bud. B), tel. 58 676 44 32.

Romuald Janca
Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego