OBSŁUGA INTERESANTA

Informacja
o sposobie doręczania dokumentów elektronicznych
w tym wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych
niezbędne do ich odebrania przez
Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Szemud
oraz otrzymania przez nadawcę urzędowego poświadczenia odbioru