Obwieszczenie ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa punktu zbierania odpadów w tym złomu oraz sprzedaży węgla przy ul. Oliwskiej 185 Chwaszczyno, gmina Żukowo, realizowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 524/4, 524/5, 1278/1, 1278/2 i 1278/3 obr. Chwaszczyno, gmina Żukowo (pow. ok. 1,76 ha) oraz działek o numerach ewidencyjnych: 131/3, 337/1, 337/4 obr. Dobrzewino, Gmina Szemud (pow. ok. 0,72 ha).

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo