Obwieszczenie Burmistrza Żukowa Gminy Żukowo z dnia 16.06.2020 r. znak ŚR.6220.4.2020.MLF zawiadamiające, iż w dniu 16.06.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.,,Rozbudowa punktu zbierania odpadów w tym złomu oraz sprzedaży węgla’’ przy ul. Oliwskiej 185 Chwaszczyno, gmina Żukowo, realizowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 524/4, 524/5, 1278/1, 1278/2 i 1278/3 obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo (pow. ok. 1,76 ha) oraz działek o numerach ewidencyjnych: 131/3, 337/1, 337/4 obr. Dobrzewino, gmina Szemud (pow. ok. 0,72 ha).

Obwieszczenie Burmistrza Żukowa Gminy Żukowo