Obwieszczenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Obwieszczenie