• Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku sygnatura sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4222.2.2019.ES.3  z dnia 5 lipca 2019r, informuje, iż w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa drogi ekspresowej S6 – Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – odcinek 1”, prowadzonym w ramach postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wystąpił w dniu 05.07.2019r, do Wojewody Pomorskiego o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w trybie art. 33 – 36 oraz art. 38 ustawy ooś.
  • Obwieszczenie