Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego sygnatura GN.6821.8.2019.PR z dnia 8-10-2019 r. o nabyciu przez Gminę Szemud prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kielnie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 478/2 o powierzchni 0,0211 ha, Karta K.112 oraz o ustaleniu odszkodowania za prawo własności przedmiotowej nieruchomości.

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego nr GN.6821.8.2019.PR