Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 13 sierpnia sygnatura sprawy WI-III.7820.9.2019.ME-h, Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w ramach postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku z dnia 11.04.2019r. – w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ,, Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Szemud (z węzłem)” przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego